Serija ECO mini iz OTEC-a je bestseler u smislu ekonomičnosti. S ovom serijom je uspjelo integrirati tehniku velikih industrijskih tanjuratstih centrifugalnih strojeva u najmanje strojeve. Patentirana tehnika omogućava sada primjenu najfinijih granulata sa rezultatom senzacionalnog sjaja, kao polirano rukom. Osim toga, korištenje plastičnih brusnih sredstva sprečava nastajanje neugodne narančine kore na komadima nakita. Strojem se jednostavno upravlja preko vremenskog uklopnog sata i radi tiho i bez prašine. 

 

o Visoka učinkovitost
   On je najmanji i najekonomičniji „brusni centar“ na tržištu.


o Za mokru uporabu
   ECO-mini „wet“ se prvenstveno koristi kod najmanjih, nultih ili prototipnih serija
   za skidanje narančine kore ili tragova brusnog papira.Time je
naknadno poliranje
   uvelike pojednostavljeno i ubrzano.o Za suhu uporabu
   Stroj za suho poliranje ECO-mini „dry“ se prvenstveno koristi za poliranje
   potamnjenog ili nošenog nakita.

 

Serija ECO mini iz OTEC-a je bestseler u smislu ekonomičnosti. S ovom serijom je uspjelo integrirati tehniku velikih industrijskih tanjuratstih centrifugalnih strojeva u najmanje strojeve. Patentirana tehnika omogućava sada primjenu najfinijih granulata sa rezultatom senzacionalnog sjaja, kao polirano rukom. Osim toga, korištenje plastičnih brusnih sredstva sprečava nastajanje neugodne narančine kore na komadima nakita. Strojem se jednostavno upravlja preko vremenskog uklopnog sata i radi tiho i bez prašine. 

 

o Visoka učinkovitost
   On je najmanji i najekonomičniji „brusni centar“ na tržištu.


o Za mokru uporabu
   ECO-mini „wet“ se prvenstveno koristi kod najmanjih, nultih ili prototipnih serija
   za skidanje narančine kore ili tragova brusnog papira.Time je
naknadno poliranje
   uvelike pojednostavljeno i ubrzano.o Za suhu uporabu
   Stroj za suho poliranje ECO-mini „dry“ se prvenstveno koristi za poliranje
   potamnjenog ili nošenog nakita.

 

PRIMJERI

 

 

MODELI

 

serie eco mini wet

 

 

SERIJA ECO MINI „WET“ (MOKRI)

Stroj za mokro brušenje u mini formatu za čišćenje i brušenje nakita.
Posebno je pogodan za uklanjanje kože nastale lijevanjem.


OSNOVNA OPREMA

o pumpa za doziranje i posuda za procesnu vodu

o 2,6 kg visoko vrijednih plastičnih brusnih tijela

o 1 l univerzalnog compounda za sve metale

 

serie eco mini dry

 

SERIJA ECO MINI „DRY“ (suhi)

Stroj za suho poliranje u mini formatu  za poliranje potamnjenog nakita
iz izloga i nošenog nakita kupaca. Senzacionalan sjaj – kao ručno polirano.

OSNOVNA OPREMA

o 1 kg visoko vrijednog impregniranog granulata orahove ljuske tip H 1/100 (grubi)

o 1 kg visoko vrijednog impregniranog granulata orahove ljuske tip H 1/500 (fini)

o 1 tuba paste za poliranje tip P 6 (110 grama)

o sitasta lopatica

 

PRIBOR

 

PAKETI SREDSTAVA ZA OBRADU

Suha obrada

SASTOJI SE OD:

o 5 kg H1/100 granulata orahove ljuske za pred-poliranje

o 5 kg H1/500 granulata orahove ljuske za fino poliranje

o 1 kg paste za poliranje P 6

o 1 lopatica

o 1 žlica

 

OSTALO

Držač prstena

za teške prstene  (>6 grama) sprječava međusobno
sudaranje prstena   

 

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

Flyer u PDF formatu za download na kompjuter. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.

 

adobe pdf icon

 

 

BROŠURA
Eco Serija