STC-robotizirani uređaji

Single-Transport-System u konceptu standardiziranog sustava

STC-robotski uređaji su konstrukcijski standardizirani i nude povoljan odnos cijene i učinka. Koncept uređaja uključuje različite procesne komore (čišćenje, ispiranje sa/bez ultrazvuka) u 5 veličina kada (50 – 600 litara). Robusne i dokazane komponente optimizirane su za industrijsku uporabu.

Različiti sustavi sušenja i transporta također omogućuju različite slijedove procesa, pri čemu se može odabrati još više mogućnosti. Tako transporter (Robot) radi sa kukama ili u kružnom pogonu. Datenlogger osigurava procesno nadziranu proizvodnju za provjerenu jednakomjernu kvalitetu čišćenja.

Kao i kod svih uređaja može se isporučiti zatvaranje uređaja u kućište sa tehnologijom lamnarnog protoka, kako bi se spriječio ulaz lebdećih čestica. STC-robotizirana postrojenja se mogu isporčiti sa priborom kao vakuumski sušači, različiti vrstama njege kupke i pripreme vode, te sistemima filter-pumpa, skidačima ulja ili uređajima za pripremu čiste vode.

 

STC-robotizirani uređaji

Single-Transport-System u konceptu standardiziranog sustava

STC-robotski uređaji su konstrukcijski standardizirani i nude povoljan odnos cijene i učinka. Koncept uređaja uključuje različite procesne komore (čišćenje, ispiranje sa/bez ultrazvuka) u 5 veličina kada (50 – 600 litara). Robusne i dokazane komponente optimizirane su za industrijsku uporabu.

Različiti sustavi sušenja i transporta također omogućuju različite slijedove procesa, pri čemu se može odabrati još više mogućnosti. Tako transporter (Robot) radi sa kukama ili u kružnom pogonu. Datenlogger osigurava procesno nadziranu proizvodnju za provjerenu jednakomjernu kvalitetu čišćenja.

Kao i kod svih uređaja može se isporučiti zatvaranje uređaja u kućište sa tehnologijom lamnarnog protoka, kako bi se spriječio ulaz lebdećih čestica. STC-robotizirana postrojenja se mogu isporčiti sa priborom kao vakuumski sušači, različiti vrstama njege kupke i pripreme vode, te sistemima filter-pumpa, skidačima ulja ili uređajima za pripremu čiste vode.

 

PRIBOR


o Košare i umetci

o Jedinice za sušenje

o Sustavi za njegu kupke

o Jedinice za obradu vode

o Automatske dozirne jedinice

o Jedinice za rotaciju

 

 

DOWNLOADS