Modularni koncept ECO-Maxi je idealan za manje serijske proizvodnje. Temeljem vodeće tehnologije strojevi se odlikuju visokom učinkovitošću, što štedi do 60% vaših uobičajenih troškova proizvodnje. ECO-Maxi je dostupan za specifičan rad u pojedinim verzijama "magnetski", "mokri" i "suhi", kao i fleksibilni sveobuhvatni kao "basic". 

o Čiste i svijetle površine radnih komada
   Potpuno uklanjanje tragova brusnog papira kao i "kože" od lijevanja za postizanje optimalnih rezultata.

 

o Fina obrada površine do kvalitete ručnog poliranja
   Sjaj čak i u teško dostupnim područjima filigrana i potpuno uklanjanje oksidnih obojanja kao i ostatka
   mase za kalupiranje.

 

o Fleksibilna uporaba
   Po prvi put, ova vrsta stroja ostvaruje upotrebu tri odvojena ili do tri različita procesa obrade sa samo jednim strojem.

 

Modularni koncept ECO-Maxi je idealan za manje serijske proizvodnje. Temeljem vodeće tehnologije strojevi se odlikuju visokom učinkovitošću, što štedi do 60% vaših uobičajenih troškova proizvodnje. ECO-Maxi je dostupan za specifičan rad u pojedinim verzijama "magnetski", "mokri" i "suhi", kao i fleksibilni sveobuhvatni kao "basic". 

o Čiste i svijetle površine radnih komada
   Potpuno uklanjanje tragova brusnog papira kao i "kože" od lijevanja za postizanje optimalnih rezultata.

 

o Fina obrada površine do kvalitete ručnog poliranja
   Sjaj čak i u teško dostupnim područjima filigrana i potpuno uklanjanje oksidnih obojanja kao i ostatka
   mase za kalupiranje.

 

o Fleksibilna uporaba
   Po prvi put, ova vrsta stroja ostvaruje upotrebu tri odvojena ili do tri različita procesa obrade sa samo jednim strojem.

 

PRIMJERI

 

 

MODELI

 

 

serie eco maxi modell basic

 

 

SERIJA ECO MAXI „BASIC“

Ovo je pogonska jedinica bez radnih posuda. ECO-Maxi basic je
dizajniran za optimalno podržavanje sva tri procesa obrade. Ovisno
o odabranoj radnoj posudi moguće je magnetno poliranje, mokro
brušenje ili suho poliranje samo uz pomoć jednog pogona. To se
postiže jednostavnom postavom odgovarajuće radne posude na
baznu jedinicu.

OSNOVNA OPREMA

o Upravljanje brojem okretaja preko pretvarača frekvencije

o Bajonetni zatvarač za prihvat radne posude

o CD-zaslon sa pokazivanjem broja okretaja i trajanja procesa

o Automatsko prepoznavanje radne posude

 

 

serie eco maxi wet

 

SERIJA ECO MAXI „WET“ (MOKRI)

Ovdje se rezultati postižu već nakon 3 – 4 sata. Primjenom
specijalnih „mekih“ brusnih tijela izbjegava se otvrdnjavanje
površine radnih komada i pouzdano sprječava stvaranje narančine
kore. Rezultati su potpuno uklanjanje tragova brusnog papira i kore
od lijevanja, te svijetle površine radnih komada.

OSNOVNA OPREMA

o Upravljanje brojem okretaja preko pretvarača frekvencije

o Bajonetni zatvarač za prihvat radne posude

o CD- zaslon sa pokazivanjem broja okretaja i trajanja procesa

o Radna posuda 6 litara za mokru obradu uključivo pumpa za
   doziranje i posuda za procesnu vodu

 

 

 

serie eco maxi modell dry

 

 

SERIJA ECO MAXI „DRY“ (SUHI)

Ovdje granulati iz ljuske oraha brinu za najfinije površine.
Skidanje materijala odvija se u mikro području. Ufasani
dijamanti, cirkoni ili biseri neće biti oštećeni. Trajanje obrade
kod pred-poliranja je oko 2 – 3 sata, kod naknadnog poliranja
oko 30 minuta uz postizanje vrlo glatkih površina i brilijantnog
sjaja usporedivog s ručnim poliranjem.


OSNOVNA OPREMA

o Upravljanje brojem okretaja preko pretvarača frekvencije

o Bajonetni zatvarač za prihvat radne posude

o CD- zaslon sa pokazivanjem broja okretaja i trajanja procesa

o Radna posuda 6 litara za suhu obradu

 

 

 

serie eco maxi modell magnetic

 

 

SERIJA ECO MAXI „MAGNETIC“

Ovaj tip stroja ograničen je na primjenu "magnetno poliranje".
To je prethodni stupanj za mokru obradu i zamjenjuje uobičajenu
kupku za elektropoliranje. Već nakon ca. 15 - 30 minuta postiže
se potpuno uklanjanje obojanja oksidima i ostataka mase za
kalupiranje, kao i sjaj na teško pristupačnim filigranskim površinama.

OSNOVNA OPREMA

o Upravljanje brojem okretaja preko pretvarača frekvencije

o CD-zaslon s pokazivanjem broja okretaja i trajanja procesa

o do 1900 o/min

o Automatska izmjena smjera okretanja

o Radna posuda 6 litara

o 200 g iglica iz nehrđajućeg čelika M 4/7

o 1 l compounda SC 4

 

PRIBOR

 


IZMJENJIVE POSUDE

Magnetno poliranje
Radna posuda 6 litara sa integriranim magnetnim poliračem


PREPORUČENE KOLIČINE OBRADE*:

o Granulat : 200 g čeličnih iglica

o Količina radnih komada : ca. 300 g


Suho poliranje

Radna posuda 6 litara za suhu obradu


PREPORUČENE KOLIČINE OBRADE*:

o Granulat : 2,2 kg granulata orahove ljuske

o Količina radnih komada: ca. 300 g

 

Mokro brušenje
Radna posuda 6 litara za mokru obradu (5,5 kg)


PREPORUČENE KOLIČINE OBRADE*:

o granulat: 3 kg plastičnih brusnih tijela
   odnosno 12 kg tijela za poliranje iz nehrđajućeg čelika
   odnosno 4 kg tijela za poliranje iz porculana
  
o količina radnih komada: ca. 300 g

POSEBNO

Ručno sito
Dostupne su različite veličine sita

Poklopac
posude za procesnu vodu
(isporučuje se samo kod varijante ECO-Maxi-I "wet")

Mobilno podvozje
za posudu za procesnu vodu

(isporučuje se samo kod varijante ECO-Maxi-I "wet")

 

 

Držač prstena
za teške prstene (>6 grama) sprječava međusobno sudaranje prstena

Isključenje kod prazne posude
kada je voda iscrpljena 
(isporučuje se samo kod varijante ECO-Maxi-I "wet")

 

DOWNLOAD

  

DOWNLOAD

Flyer u PDF formatu za download na kompjuter. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.


adobe pdf icon

FLYER I
Serija ECO


adobe pdf icon

FLYER II
Serija ECO-I/ECO-Maxi-I

 
adobe pdf icon

FLYER III
Prospekt Eco Maxi