Snažna stolna jedinica xtra klase

Elmasonic xtra TT ultrazvučni stolni uređaji su dizajnirani za upotrebu u proizodnji, radiionma i servisima. Sve funkcije i parametri čišćenja kao što su vrijeme i prethodno odabiranje grijanja su jednostavni za postavljanje na prednjoj upravljačkoj ploči i nadzirete ih na zaslonu na prvi pogled.

 

o Trajno integrirana Sweep-funkcija za ravnomjernu raspodjelu ultrazvučne snage u cijeloj ultrazvučnoj kupki

o Mogućnost uključivanja Dynamic-funkcije povećava vršnu snagu ultrazvuka. Time se poboljšava
   učinkovitost čišćenja radi uklanjanja posebno tvrdokornih zaprljanja.

o Individualno podesiva granična temperatura sa LED-pokazivanjem upozorenja kod postizanja temperature.
   Osjetljivi dijelovi kao i kamenje i plastike unakitu će biti sačuvani.

o Pregledna jedinica za posluživanje zaštićena od špricanja vode

o Temperaturno upravljana Auto-Start-funkcija: Ultrazvuk se automatski pokreće kada se postigne prethodno
   odabrana temperatura

o Sigurnost u primjeni sa sigurnosnim iskljičenjem

 

S ultrazvučnom snagom od 37 kHz, Elmasonic xtra TT jedinice su konstruirane za neprekidan rad pri maksimalnom naprezanju(Heavy-Duty). Ultrazvučne kade su izrađene od nehrđajućeg čelka otpornog na kavitaciju što ih čini izrazito robusnim i izdržljivim. Kod korištenja u radu, u jednoj smjeni, jamstveni rok je 3 godine.

 

Snažna stolna jedinica xtra klase

Elmasonic xtra TT ultrazvučni stolni uređaji su dizajnirani za upotrebu u proizodnji, radiionma i servisima. Sve funkcije i parametri čišćenja kao što su vrijeme i prethodno odabiranje grijanja su jednostavni za postavljanje na prednjoj upravljačkoj ploči i nadzirete ih na zaslonu na prvi pogled.

 

o Trajno integrirana Sweep-funkcija za ravnomjernu raspodjelu ultrazvučne snage u cijeloj ultrazvučnoj kupki

o Mogućnost uključivanja Dynamic-funkcije povećava vršnu snagu ultrazvuka. Time se poboljšava
   učinkovitost čišćenja radi uklanjanja posebno tvrdokornih zaprljanja.

o Individualno podesiva granična temperatura sa LED-pokazivanjem upozorenja kod postizanja temperature.
   Osjetljivi dijelovi kao i kamenje i plastike unakitu će biti sačuvani.

o Pregledna jedinica za posluživanje zaštićena od špricanja vode

o Temperaturno upravljana Auto-Start-funkcija: Ultrazvuk se automatski pokreće kada se postigne prethodno
   odabrana temperatura

o Sigurnost u primjeni sa sigurnosnim iskljičenjem

 

S ultrazvučnom snagom od 37 kHz, Elmasonic xtra TT jedinice su konstruirane za neprekidan rad pri maksimalnom naprezanju(Heavy-Duty). Ultrazvučne kade su izrađene od nehrđajućeg čelka otpornog na kavitaciju što ih čini izrazito robusnim i izdržljivim. Kod korištenja u radu, u jednoj smjeni, jamstveni rok je 3 godine.

 

ZNAČAJKE

 

 Simbol   Naziv i opis simbola
 Single frequency (37 kHz)

 

  Frekvencija(37 kHz)
  Za univerzalne zadatke čišćenja i tipične laboratorijske aplikacije.

 

csm Icon Feature Sweep fb1239ee63

 

  Sweep
  Za optimalnu razdiobu ultrazvuka odnosno snage čišćenja u cjelokupnoj ultrazvučnoj kupki.

 

csm Icon Feature Dynamic 50107ddd52

 

  Dynamic
  Zahvaljujući automatskim promjenama Sweep i Pulse funkcije, ultrazvučna učinkovitost se pojačava i povećava se čišćenje.

csm Icon Feature Autostart 7fc689667a

  Automatski start
  Kod izabrane temperature će se rad ultrazvuka automatski pokrenuti.

 

csm Icon Feature Heizung 0adeb285f5

 

  Grijanje
  
Grijanje osigurano od suhog rada za podršku procesu čišćenja.

 

Heavy-Duty

 

  Heay-duty
 
Vrlo otporni i moćni uređaji za primjene sa visokim materijalnim pritiskom.

 

csm Icon Feature Ablauf 04e2c9cbf7

 

  Slavina za ispust
  
Za jednostavno i brzo ispuštanje iskorištene tekućine za čišćenje.


 

Warranty

 

  Garancija
  
Za proizvode iz ove serije Elma produžuje garanciju sa 2 na 3 godine.

 

 

DETALJI

 

Značajke  xtra TT 30H  xtra TT 60H  xtra TT 120H xtra TT 200H 
Frekvencija ultrazvuka (kHz)   37  37  37  37
Najveći volumen punjenje (l)   3,0  6,5  14,0  18,0
 Radni volumen (l) 2,0 5,0 10,0 13,0
 Efektivna snaga ultrazvuka (W) 140 150 200 300
Snaga grijača (W)  400 400 800 1200
 Vanjske dimenzije uređaja Š/D/V (mm)  360/230/250  420/250/300  440/340/350  420/390/330
Unutrašnje dimezije kade Š/D/V (mm)   240/130/100  300/150/150  300/240/200  320/280/200
 Opterećenje košare max. (kg)  1,0  3,0  7,0  8,0
Unutrašnje dimenzije košare Š/D/V (mm)   196/112/39  257/132/74  262/222/114  280/250/114
 Težina (kg)  6,0  10,0  11,0  13,0

 

PRIBOR

o Poklopci

o Košare i košare za uranjanje

o Stakla i posude

o Držači

 

DOWNLOADS

 

 o Brošura Elmasonic xtra TT

 o Profil proizvoda Elmasonic xtra TT