Primjenjuju se u spoju sa H/.. i M/.. granulatima i prahom za poliranje. Ulje za vezanje stvara vezu između nosećeg materijala i praha za poliranje. Ulja odgovaraju za naknadno vlaženje ako je granulat suh kao i za vezivanje prašine na primjer kod HSC granulata.

HL10: ulje na biljnoj bazi 

HL11: ulje na mineralnoj bazi

 

Primjenjuju se u spoju sa H/.. i M/.. granulatima i prahom za poliranje. Ulje za vezanje stvara vezu između nosećeg materijala i praha za poliranje. Ulja odgovaraju za naknadno vlaženje ako je granulat suh kao i za vezivanje prašine na primjer kod HSC granulata.

HL10: ulje na biljnoj bazi 

HL11: ulje na mineralnoj bazi

 

DOWNLOAD

 

 

> Brošura sredstva za obradu PDF