Paste za suho brušenje se uglavnom koristi u spoju sa H2/... i M2/...granulatima u suhom postupku obrade. Skidanje materijala je značajno manje nego kod tijela za mokro brušenje. Postupak suhog brušenje se uglavnom koristi za skidanje srha ili za glađenje nakon mokrog brušenja za smanjenje „narančine kore“.

 

  Tip   Snaga djelovanja   Hrapavost   Primjena/materijal
 
  SP 15
 
  visoka
 
  visoka
 
  čelik
 
  SP 26

 
  srednja
 
  srednja
 
  neželjeni metali

 

 

Paste za suho brušenje se uglavnom koristi u spoju sa H2/... i M2/...granulatima u suhom postupku obrade. Skidanje materijala je značajno manje nego kod tijela za mokro brušenje. Postupak suhog brušenje se uglavnom koristi za skidanje srha ili za glađenje nakon mokrog brušenja za smanjenje „narančine kore“.

 

  Tip   Snaga djelovanja   Hrapavost   Primjena/materijal
 
  SP 15
 
  visoka
 
  visoka
 
  čelik
 
  SP 26

 
  srednja
 
  srednja
 
  neželjeni metali

 

 

DOWNLOAD

 

 

> Brošura sredstva za obradu PDF