Ove paste za poliranje se uglavnom koriste u spoju sa H 1/.. i M 1/.. granulatima u suhom postupku obrade. Oni proizvode visoko kvalitetne površine. Budući uglavnom sadrže ulja također daju dobru zaštitu od korozije.

  Tip   Površine   Primjena/materijal   Svojstva
 
  P 1
 
  vrlo dobro glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj
 
  plemeniti metali,
  mesing
 
 
  P 2
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj
 
  zlato, mesing
 
  vrlo tekuće
 
  P 6
 
  dobro glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj
 
  plemeniti metali
 
  bez mirisa
 
  P 10
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj
 
  srebro
 
 
  P 16
 
  dobro glađenje
  dobar visoki sjaj
 
  legure čelika
 
  za farmaceutsku
  industriju
 
  P 28
 

najbolje glađenje
vrlo dobar visoki sjaj

 
  legure čelika, titan
 
  dobar zaštita od
  korozije

 


PRAH ZA POLIRANJE

Ovaj prah za poliranje se uglavnom koristi u spoju sa H1/.. i M1/.. granulatima u suhom postupku obrade. Proizvode visoko vrijedne, glatke visoko sjajne površine. Prah za poliranje se uvijek koristi u spoju sa prianjajućim uljima ili mastima, kao na primjer HL9, jer se samo tako može proizvesti dovoljno držanje na granulatima za poliranje.

 Tip  Površine    Primjena/materijal  Svojstva

  M 10
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj
 
  plemeniti metali, mesing
 

  M 18

  najbolje glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj

  čelik, titan

  poliranje čeličnih dijelova
  na primjer držači alata

  M 21
 
  vrlo dobro glađenje
  najbolji visoki sjaja
 
  neželjezni metali
 
 
  PP 01
 
  najbolje glađenje
  dobar visoki sjaj
 
  keramika, tvrdi metal
 
 
  PP 02
 
  vrlo dobro glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj
 
  keramika, tvrdi metal, CoCr
 
  poliranje implantata
 
  PP 04
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj

 
  keramika, tvrdi metal, CoCr
 
  poliranje implantata

 

 

Ove paste za poliranje se uglavnom koriste u spoju sa H 1/.. i M 1/.. granulatima u suhom postupku obrade. Oni proizvode visoko kvalitetne površine. Budući uglavnom sadrže ulja također daju dobru zaštitu od korozije.

  Tip   Površine   Primjena/materijal   Svojstva
 
  P 1
 
  vrlo dobro glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj
 
  plemeniti metali,
  mesing
 
 
  P 2
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj
 
  zlato, mesing
 
  vrlo tekuće
 
  P 6
 
  dobro glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj
 
  plemeniti metali
 
  bez mirisa
 
  P 10
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj
 
  srebro
 
 
  P 16
 
  dobro glađenje
  dobar visoki sjaj
 
  legure čelika
 
  za farmaceutsku
  industriju
 
  P 28
 

najbolje glađenje
vrlo dobar visoki sjaj

 
  legure čelika, titan
 
  dobar zaštita od
  korozije

 


PRAH ZA POLIRANJE

Ovaj prah za poliranje se uglavnom koristi u spoju sa H1/.. i M1/.. granulatima u suhom postupku obrade. Proizvode visoko vrijedne, glatke visoko sjajne površine. Prah za poliranje se uvijek koristi u spoju sa prianjajućim uljima ili mastima, kao na primjer HL9, jer se samo tako može proizvesti dovoljno držanje na granulatima za poliranje.

 Tip  Površine    Primjena/materijal  Svojstva

  M 10
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj
 
  plemeniti metali, mesing
 

  M 18

  najbolje glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj

  čelik, titan

  poliranje čeličnih dijelova
  na primjer držači alata

  M 21
 
  vrlo dobro glađenje
  najbolji visoki sjaja
 
  neželjezni metali
 
 
  PP 01
 
  najbolje glađenje
  dobar visoki sjaj
 
  keramika, tvrdi metal
 
 
  PP 02
 
  vrlo dobro glađenje
  vrlo dobar visoki sjaj
 
  keramika, tvrdi metal, CoCr
 
  poliranje implantata
 
  PP 04
 
  dobro glađenje
  najbolji visoki sjaj

 
  keramika, tvrdi metal, CoCr
 
  poliranje implantata

 

 

DOWNLOAD

 

 

> Brošura sredstva za obradu PDF