GRANULAT KUKURUZA M 4 IMREGNIRAN SA PRAHOM ZA POLIRANJE PP 02

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da kod prve 3 – 4 šarže nije
potrebno dodavanje praha za poliranje.

  Tip   Granulacija   Primjer primjene   Svojstva/površine
 
  M 4/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
 
  vrlo mekan granulat za poliranje daje
  vrlo glatke, visoko sjajne površine
 
  M 4/400


 
  0,4 - 0,8 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
 
  vrlo mekan granulat za poliranje daje
  vrlo glatke, visoko sjajne površine

 

GRANULAT KUKURUZA M 5 IMREGNIRAN SA PRAHOM ZA POLIRANJE PP 04

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da kod prve 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje praha za poliranje

  Tip    Granulacija    Primjer primjene    Svojstva/površine

  M 5/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
  satovi
  precizna tehnika

  posebno odgovara za visoko sjajne površine,
  bez ogrebotina
  apsolutno najbolje površine

 
  M5/400
  0,4 - 0,8 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
  satovi
  precizna tehnika
 
  posebno odgovara za visoki sjaj

 

 

GRANULAT KUKURUZA M 4 IMREGNIRAN SA PRAHOM ZA POLIRANJE PP 02

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da kod prve 3 – 4 šarže nije
potrebno dodavanje praha za poliranje.

  Tip   Granulacija   Primjer primjene   Svojstva/površine
 
  M 4/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
 
  vrlo mekan granulat za poliranje daje
  vrlo glatke, visoko sjajne površine
 
  M 4/400


 
  0,4 - 0,8 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
 
  vrlo mekan granulat za poliranje daje
  vrlo glatke, visoko sjajne površine

 

GRANULAT KUKURUZA M 5 IMREGNIRAN SA PRAHOM ZA POLIRANJE PP 04

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da kod prve 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje praha za poliranje

  Tip    Granulacija    Primjer primjene    Svojstva/površine

  M 5/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
  satovi
  precizna tehnika

  posebno odgovara za visoko sjajne površine,
  bez ogrebotina
  apsolutno najbolje površine

 
  M5/400
  0,4 - 0,8 mm
 
  medicinska tehnika, na pr. implantati
  sportske utrke na pr. površine cilindara
  satovi
  precizna tehnika
 
  posebno odgovara za visoki sjaj

 

 

DOWNLOAD

 

 

> Brošura sredstva za obradu PDF