GRANULATI ORAHOVE LJUSKE IMREGNIRANI PASTOM ZA POLIRANJE H 1

Ovaj granulat je impregniran pastom za poliranje, tako da kod prvih 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje paste za poliranje. Primjer primjene: visoko sjajno poliranje obojenih metala, nakita, titana, legura čelika

 Tip  Granulacija Svojstva/ površine
 
  H 1/30

 
  4,0 - 6,0 mm

 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/50
 
  2,4 - 4,0 mm
 
  vrlo glatka površina

  H 1/100
 
  1,7 - 2,4 mm
 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/200
 
  1,3 - 1,7 mm
 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/400

  0,4 - 0,8 mm

  vrlo glatka površina
 
  H 1/500
 
  0,2 - 0,4 mm
 
  vrlo glatka površina

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE H 2 IMREGNIRANI PASTOM ZA BRUŠENJE H 2

Ovaj granulat impregniran je pastom za brušenje, tako da za 3 – 4 ne treba dodavati pastu za brušenje. Primjer primjene: za fino brušenje, skidanje srha sa štancanih dijelova iz obojenih metala. Redukcija stvaranja narančine kore.

  Tip   Granulacija   Svojstva / površina

  H 2/30

  4,0 - 6,0 mm
 
  glatka površina

  H 2/50
 
  2,4 - 4,0 mm
 
  glatka površina
 
  H 2/100

  1,7 - 2,4 mm
 
  glatka površina

  H 2/200

  1,3 - 1,7 mm
 
  glatka površina

 
 H 2/300

 
  0,8 - 1,3 mm
 
  glatka površina

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE H 3 IMREGNIRANI PRAHOM ZA POLIRANJE PP 01

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da u prve 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje dodatka za poliranje. Primjer primjene: tvrdi metal, keramika

 Tip Granulacija  Svojstva/površina
 
  H 3/400
 
  0,4 - 0,8 mm
 
  glađenje
  zaobljenje bridova do 10 μm
  poliranje alata

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE H 4 IMREGNIRANI PRAHOM ZA POLIRANJE PP 02

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da u prve 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje dodatka za poliranje. Primjer primjene: tvrdi metal, keramika

  Tip   Granulacija   Svojstva/površina
 
  H 4/400
 
  0,4 - 0,8 mm
 
  kao H 3/400 ali
  bolji sjaj
  optimalni rezultati poliranja tvrdog metala
  odgovara za otklanjanje kapljica

  H 4/500

  0,2 - 0,4 mm

  kao H 3/400 ali
  bolji sjaj
 

 

 

NEIMPREGNIRANI GRANULAT ORAHOVE LJUSKE H 0

Granulat orahove ljuske možete dobiti također i neimpregniran (granulat orahove ljuske H 0). Ovaj granulat se mora kod prve upotrebe impregnirati prahom za brušenje ili poliranje. Doziranje: 5-10 čajnih žličica/5 kg granulata orahove ljuske.

  Tip   Granulacija   Svojstva/površina
 
  H 0/30
 
  4,0 - 6,0 mm
 -
 
  H 0/50
 
  2,4 - 4,0 mm
 -
 
  H 0/100
 
  1,7 - 2,4 mm
 -
 
  H 0/200
 
  1,3 - 1,7 mm
 -
 
  H 0/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 -
 
  H 0/400
 
  0,4 - 0,8 mm
 -
 
  H 0/500
 
  0,2 - 0,4 mm
 -

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE IMREGNIRANI PASTOM ZA POLIRANJE H 1

Ovaj granulat je impregniran pastom za poliranje, tako da kod prvih 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje paste za poliranje. Primjer primjene: visoko sjajno poliranje obojenih metala, nakita, titana, legura čelika

 Tip  Granulacija Svojstva/ površine
 
  H 1/30

 
  4,0 - 6,0 mm

 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/50
 
  2,4 - 4,0 mm
 
  vrlo glatka površina

  H 1/100
 
  1,7 - 2,4 mm
 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/200
 
  1,3 - 1,7 mm
 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 
  vrlo glatka površina
 
  H 1/400

  0,4 - 0,8 mm

  vrlo glatka površina
 
  H 1/500
 
  0,2 - 0,4 mm
 
  vrlo glatka površina

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE H 2 IMREGNIRANI PASTOM ZA BRUŠENJE H 2

Ovaj granulat impregniran je pastom za brušenje, tako da za 3 – 4 ne treba dodavati pastu za brušenje. Primjer primjene: za fino brušenje, skidanje srha sa štancanih dijelova iz obojenih metala. Redukcija stvaranja narančine kore.

  Tip   Granulacija   Svojstva / površina

  H 2/30

  4,0 - 6,0 mm
 
  glatka površina

  H 2/50
 
  2,4 - 4,0 mm
 
  glatka površina
 
  H 2/100

  1,7 - 2,4 mm
 
  glatka površina

  H 2/200

  1,3 - 1,7 mm
 
  glatka površina

 
 H 2/300

 
  0,8 - 1,3 mm
 
  glatka površina

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE H 3 IMREGNIRANI PRAHOM ZA POLIRANJE PP 01

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da u prve 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje dodatka za poliranje. Primjer primjene: tvrdi metal, keramika

 Tip Granulacija  Svojstva/površina
 
  H 3/400
 
  0,4 - 0,8 mm
 
  glađenje
  zaobljenje bridova do 10 μm
  poliranje alata

 

 

GRANULATI ORAHOVE LJUSKE H 4 IMREGNIRANI PRAHOM ZA POLIRANJE PP 02

Ovaj granulat je impregniran specijalnim prahom za poliranje, tako da u prve 3 – 4 šarže nije potrebno dodavanje dodatka za poliranje. Primjer primjene: tvrdi metal, keramika

  Tip   Granulacija   Svojstva/površina
 
  H 4/400
 
  0,4 - 0,8 mm
 
  kao H 3/400 ali
  bolji sjaj
  optimalni rezultati poliranja tvrdog metala
  odgovara za otklanjanje kapljica

  H 4/500

  0,2 - 0,4 mm

  kao H 3/400 ali
  bolji sjaj
 

 

 

NEIMPREGNIRANI GRANULAT ORAHOVE LJUSKE H 0

Granulat orahove ljuske možete dobiti također i neimpregniran (granulat orahove ljuske H 0). Ovaj granulat se mora kod prve upotrebe impregnirati prahom za brušenje ili poliranje. Doziranje: 5-10 čajnih žličica/5 kg granulata orahove ljuske.

  Tip   Granulacija   Svojstva/površina
 
  H 0/30
 
  4,0 - 6,0 mm
 -
 
  H 0/50
 
  2,4 - 4,0 mm
 -
 
  H 0/100
 
  1,7 - 2,4 mm
 -
 
  H 0/200
 
  1,3 - 1,7 mm
 -
 
  H 0/300
 
  0,8 - 1,3 mm
 -
 
  H 0/400
 
  0,4 - 0,8 mm
 -
 
  H 0/500
 
  0,2 - 0,4 mm
 -

 

 

DOWNLOAD

 


> Brošura sredstva za obradu PDF