Kod obrade nema skidanja materijala, već samo glađenje i zgušnjavanje
Materijal: cirkon oksid
Primjena: poliranje, visoko sjajno poliranje i tlačno skidanje srha sa obojenih i željeznih metala


Vrlo su tvrde pa radi toga imaju dug životni vijek. Vrlo dobar učinak poliranja. Posebno se preporučuju za upotrebu u vibratorima (u industriji nakita)

 

  Tip   Veličina kugle Ø

 
  G-Zy


 
0,8 - 1,0 mm
 
  G-Zy

 
  1,2 - 1,4 mm
 
  G-Zy

 
  2,0 - 2,5 mm

 

 

 

Kod obrade nema skidanja materijala, već samo glađenje i zgušnjavanje
Materijal: cirkon oksid
Primjena: poliranje, visoko sjajno poliranje i tlačno skidanje srha sa obojenih i željeznih metala


Vrlo su tvrde pa radi toga imaju dug životni vijek. Vrlo dobar učinak poliranja. Posebno se preporučuju za upotrebu u vibratorima (u industriji nakita)

 

  Tip   Veličina kugle Ø

 
  G-Zy


 
0,8 - 1,0 mm
 
  G-Zy

 
  1,2 - 1,4 mm
 
  G-Zy

 
  2,0 - 2,5 mm

 

 

DOWNLOAD

 

 

> Brošura sredstva za obradu PDF