Provjerena tehnologija. Više individualnosti

Elmasonic Select ultrazvučni uređaji za čišćenje (3 - 90 l) opremljeni su ultrazvučnom frekvencijom od 37 kHz, grijanjem i 5 načina rada ultrazvuka


o Degas – Brzo otplinjavanje

o Eco - Tih, energetski učinkovit rad i dulji vijek trajanja uređaja

o Sweep - Jednakomjerno ultrazvučno čišćenje

o Pulse – Kod tvrdokornih zaprljanja

o Dynamic - Automatsko prebacivanje između puls i sweep načina rada za još bolje rezultate čišćenja.

 

S ovim svojstvima i mogućnošću pohranjivanja do 4 pojedinačna programa čišćenja, postoji puno mogućih primjena za čišćenje dijelova u područjima:


o Proizvodnja industrijskih komponenti i proizvoda, radionice i servisi,

o Urari, zlatari, ateljei za satove i nakit

o Istraživački i analitički laboratoriji.

 

U laboratorijima se Elmasonic Select može koristiti i za pripremu uzoraka:

o Dezintegracija stanica,

o Termosenzibilna inkubacija,

o Biokemijski testovi,

o Otplinjavanje,

o Miješanje i otapanje (disperziranje, emulgiranje, homogeniziranje, deaglomeriranje)

 

Za više informacija i tehničkih detalja > Informacije o proizvodu Elmasonic Select

 

 

Provjerena tehnologija. Više individualnosti

Elmasonic Select ultrazvučni uređaji za čišćenje (3 - 90 l) opremljeni su ultrazvučnom frekvencijom od 37 kHz, grijanjem i 5 načina rada ultrazvuka


o Degas – Brzo otplinjavanje

o Eco - Tih, energetski učinkovit rad i dulji vijek trajanja uređaja

o Sweep - Jednakomjerno ultrazvučno čišćenje

o Pulse – Kod tvrdokornih zaprljanja

o Dynamic - Automatsko prebacivanje između puls i sweep načina rada za još bolje rezultate čišćenja.

 

S ovim svojstvima i mogućnošću pohranjivanja do 4 pojedinačna programa čišćenja, postoji puno mogućih primjena za čišćenje dijelova u područjima:


o Proizvodnja industrijskih komponenti i proizvoda, radionice i servisi,

o Urari, zlatari, ateljei za satove i nakit

o Istraživački i analitički laboratoriji.

 

U laboratorijima se Elmasonic Select može koristiti i za pripremu uzoraka:

o Dezintegracija stanica,

o Termosenzibilna inkubacija,

o Biokemijski testovi,

o Otplinjavanje,

o Miješanje i otapanje (disperziranje, emulgiranje, homogeniziranje, deaglomeriranje)

 

Za više informacija i tehničkih detalja > Informacije o proizvodu Elmasonic Select

 

 

ZNAČAJKE

 

 

 Simbol  Naziv i opis simbola

 

1

 


Spremanje vlastitih programa

 

2

 


Podesiva granična temperatura

 

3

 


Priprema uzorka

 

4

 


Povratne informacije od uređaja

 

5

 


Različiti načini rada ultrazvuka

 

6

 


Intuitivno upravljanje

 

7

 


Čišćenje sita

 

8

 


Zaštita korisnika

 

PRIBOR

 

o Košare

o Umetci

o Držači

o Praktični pribor

 

DOWNLOADS

 

o Brošura Elmasonic SELECT

o Informacije o proizvodu