SF-HP je najnoviji član SF serije i jedini svjetski sustav za završnu površinsku obradu velikih i teških radnih komada. S dokazanom OTEC Streamfinish-DNA !

Kao i cijela SF serija, služi za glađenje, za poliranje do visokog sjaja, zaobljenje rubova i uklanjanje srha u jednoj operaciji, u nekoliko minuta i bez oštećenja kontura radnog komada. Zbog upravljanog kontroliranog kretanja, moguće je posebno intenzivno ciljati i obraditi pojedina područja radnog komada.

Radi velikih obradnih sila, SF-HP omogućuje izuzetno brzu i ekonomičnu obradu uz apsolutno preciznu ponovljivost. SF-HP nudi najučinkovitije, stabilno i istodobno inovativno rješenje za obradu u usporedbi s konvencionalnim procesima. 

Tipična područja primjene za SF-HP su veliki i teški izratci duljine do 650 mm, promjera 650 mm i težine 200 kg. To su, na primjer, radni komadu u zrakoplovnoj industriji, strojogradnji, industriji alata, energetskoj i industriji nafte i plina, brodogradnji ili prehrambenoj industriji.

OTEC inovacija PULSFINISH je dio serijske opreme !
Princip procesa patentiranog pulsnog pogona temelji se na precizno definiranim i ponavljajućim intervalima kretanja između medija i radnog komada u kratkom vremenskom slijedu. Tako je na primjer moguće u jednom radnom koraku, u nekoliko minuta, skinuti srh, zaobliti i izgladiti radni komad od Rpk 0,3 μm na Rpk 0,1μm. Tribološka svojstva površine su poboljšana, što znači da se smanjuje trenje i habanje.

 

o OTEC Streamfinish za teške radne komade

S unutrašnjom promjerom radne posude od 1500 mm, SF-HP je dizajniran za završnu obradu velikih i
teških radnih komada promjera i dulžine do 650 mm i najveće težine do 200 kg.

o Najbrži postupak kliznog brušenja za suhe i mokre procese obrade
Ogromne sile obrade i velike brzine protoka osiguravaju iznimno kratka vremena procesa i visoku
ekonomsku učinkovitost.

o Perfektni rezultati obrade
Uz SF-HP se nekoliko proizvodnih koraka može se realizirati u jednom prolazu. Zbog sekvencijskog
kontroliranog puta kretanja, moguće je posebno intenzivno obraditi pojedine točke radnog komada.
Na taj se način uklanjanje materijala može kontrolirati u µm području.

o Automatsko postavljanje i vađenje radnih komada
Integrirani sustav automatskog utovara osigurava ergonomsko postavu i vađenje radnih komada.

o Procesi u više stupnjeva
U višestupanjskim procesima koriste se različiti procesni mediji. Jednostavna izmjena radne posude
moguća je uz pomoć odgovarajućih kolica.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Untitled design 41                    

 

SF-HP je najnoviji član SF serije i jedini svjetski sustav za završnu površinsku obradu velikih i teških radnih komada. S dokazanom OTEC Streamfinish-DNA !

Kao i cijela SF serija, služi za glađenje, za poliranje do visokog sjaja, zaobljenje rubova i uklanjanje srha u jednoj operaciji, u nekoliko minuta i bez oštećenja kontura radnog komada. Zbog upravljanog kontroliranog kretanja, moguće je posebno intenzivno ciljati i obraditi pojedina područja radnog komada.

Radi velikih obradnih sila, SF-HP omogućuje izuzetno brzu i ekonomičnu obradu uz apsolutno preciznu ponovljivost. SF-HP nudi najučinkovitije, stabilno i istodobno inovativno rješenje za obradu u usporedbi s konvencionalnim procesima. 

Tipična područja primjene za SF-HP su veliki i teški izratci duljine do 650 mm, promjera 650 mm i težine 200 kg. To su, na primjer, radni komadu u zrakoplovnoj industriji, strojogradnji, industriji alata, energetskoj i industriji nafte i plina, brodogradnji ili prehrambenoj industriji.

OTEC inovacija PULSFINISH je dio serijske opreme !
Princip procesa patentiranog pulsnog pogona temelji se na precizno definiranim i ponavljajućim intervalima kretanja između medija i radnog komada u kratkom vremenskom slijedu. Tako je na primjer moguće u jednom radnom koraku, u nekoliko minuta, skinuti srh, zaobliti i izgladiti radni komad od Rpk 0,3 μm na Rpk 0,1μm. Tribološka svojstva površine su poboljšana, što znači da se smanjuje trenje i habanje.

 

o OTEC Streamfinish za teške radne komade

S unutrašnjom promjerom radne posude od 1500 mm, SF-HP je dizajniran za završnu obradu velikih i
teških radnih komada promjera i dulžine do 650 mm i najveće težine do 200 kg.

o Najbrži postupak kliznog brušenja za suhe i mokre procese obrade
Ogromne sile obrade i velike brzine protoka osiguravaju iznimno kratka vremena procesa i visoku
ekonomsku učinkovitost.

o Perfektni rezultati obrade
Uz SF-HP se nekoliko proizvodnih koraka može se realizirati u jednom prolazu. Zbog sekvencijskog
kontroliranog puta kretanja, moguće je posebno intenzivno obraditi pojedine točke radnog komada.
Na taj se način uklanjanje materijala može kontrolirati u µm području.

o Automatsko postavljanje i vađenje radnih komada
Integrirani sustav automatskog utovara osigurava ergonomsko postavu i vađenje radnih komada.

o Procesi u više stupnjeva
U višestupanjskim procesima koriste se različiti procesni mediji. Jednostavna izmjena radne posude
moguća je uz pomoć odgovarajućih kolica.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Untitled design 41                    

 

DOWNLOAD

 

> Pdf flyer