Separacija OTEC - MSR magnetnim postupkom je dizajnirana za pouzdano odvajanje fero-magnetičnih radnih komada od rijela za brušenje i poliranje. Za razliku od konvencionalnih magnetnih bubnjeva, MSR sustav ima mnogo veću efektivnu zonu i time pouzdano odvaja čak i najmanji radni komad.

Preko dodanog sistema će radni komadi biti automatski demagnetizirani. Za prilagodbu radnim komadima koji se razdvajaju može se kontinuirano podešavati slijedeće parametre:
 

o Razmak magnet/smjesa radnih komada i brusnih tijela

o Brzina transporta

o Položaj trake

o Demagnetizacija

PREDNOSTI U PRIMJENI:

o Procesno sigurno razdvajanje

o Automatski tijek

 

Separacija OTEC - MSR magnetnim postupkom je dizajnirana za pouzdano odvajanje fero-magnetičnih radnih komada od rijela za brušenje i poliranje. Za razliku od konvencionalnih magnetnih bubnjeva, MSR sustav ima mnogo veću efektivnu zonu i time pouzdano odvaja čak i najmanji radni komad.

Preko dodanog sistema će radni komadi biti automatski demagnetizirani. Za prilagodbu radnim komadima koji se razdvajaju može se kontinuirano podešavati slijedeće parametre:
 

o Razmak magnet/smjesa radnih komada i brusnih tijela

o Brzina transporta

o Položaj trake

o Demagnetizacija

PREDNOSTI U PRIMJENI:

o Procesno sigurno razdvajanje

o Automatski tijek

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

Flyer u PDF formatu za download na kompjuter. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.

 

adobe pdf icon

FLYER
FS Serija