Novi PUK 5.1 - razvijen za zlatare


Novi PUK Vam omogućava navarivanje fornitura, nanošenje metala, fiksiranja, zavarivanje ušica, zatvaranje pora, izrada šavova, zavarivanje plemenitih metala uključivo srebro kao i bakra i bronce te svih zavarljivih legura i debljina materijala i ispod 0,2 mm.

 

 

 

 

 

ORIGINAL PUK SUSTAV ZA FINO ZAVARIVANJE 

 puk feinschweisssystem 01 328

o Superiorna svojstva zavarivanja
o Svaki put ponovljivi visoko vrijedni
   rezultati zavarivanja na svim
   zavarljivim materijalima
o Jednostavno i intuitivno upravljanje
o Točno pozicioniranje zavarenih točaka


puk feinschweisssystem 02 329

o Vrlo mali, kontroliran razvoj topline
o Zavarivanje i najmanjih debljina materijala
o Olakšanje rada i ušteda vremena pri
   popravcima i lemljenju
o Precizni varovi pod mikroskopom za
   zavarivanje


bracelet 360x242px 1556

o Tehnika bez održavanja
o Niska nabavna cijena, vrlo dobar odnos cijene i učinka
o Kompaktna veličina - pronalazi prostor u svakoj radionici
o Vrlo niski troškovi za potrošni materijal
o Mala potrošnja argona

 

 

 

KOMPAKTAN I VARIJABILNO PRIMJENJIV
TIG IMPULSNI UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE

U načinu rada i rasponu primjena vrlo blizu
laserskom zavarivanju. Na radnim komadima
debljine već od 0,2 mm mogu se bez poteškoća
proizvesti stabilni zavareni spojevi. Sa PUK 5.1
-uređajem za fino zavarivanje otvaraju se mnoge
mogućnosti primjene u proizvodnji nakita:
Konstrukcije od lima ili žičanih elemenata, zavarivanje
fiksiranjem i popravci, nadopunjavanje nedostataka,
punjenje pora nanošenjem žice za zavarivanje, i
još puno toga se može postići s PUK 5.1 - od
najmanjih popravaka preko serijske proizvodnje
do najneobičnijih novih kreacija.

   ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

5a 913

PRINCIP RADA PUK-ZAVARIVANJA JE KAKO
JEDNOSTAVAN TAKO I GENIJALAN

Dotakne li vrh elektrode iz ručice za zavarivanje
radni komad automatski počinje postupak zavarivanja.
Na mjestu dodira, u atmosferi zaštitnog plina, dolazi
do taljenja u promjeru od 0,3 bis 3,0 mm
(ovisno o materijalu i podešavanju).

Osim legura plemenitih metala kao što su zlato,
srebro i platina, prikladni su za zavarivanje mnogi
obojeni metali kao što su bakar i legure kositra,
mnogi čelici, titan i legure aluminija.

Sve legure koje su pogodne za lasersko ili
TIG zavarivanje mogu se zavarivati i s PUK 5.1.

 

 

Činjenice koje govore same za sebe:

hauptmenue 51 web 1557

o Intuitivno rukovanje
o Radi inteligentnih prethodnih
   podešavanja potrebna su samo 2
   koraka u upravljanju: izabrati grupu
   metala i radnu poziciju > zavarivati !

produktdetails puk 4 1 002 102

o Precizna radna ručica za precizno zavarivanje
o Solidna kvaliteta i najbolji materijali kao što su
   nehrđajući čelik i teflon preduvjeti su za preciznu
   proizvodnju i pouzdanost u primjeni

sm details 1 280x180px 157

o Rukovanje komponentama: sofisticirani
   detalji olakšavaju rukovanje

   produktdetails puk 4 1 004 104

o Visoko vrijedni zatični spojevi
o Profesionalni vijčani i zatični
   spojevi osiguravaju dugovječnost
   i dugotrajnu sigurnost u
   svakodnevnoj uporabi

 

produktdetails puk 4 1 005 105

o Ergonomski rad:Individualno
   podešavanje radnog položaja i
   udobni oslonci za ruke omogućavaju
   rad bez zamora.

  produktdetails puk 4 1 006 106

o Specijalne elektrode bez toksičnih
komponenti, s optimiziranim
svojstvima paljenja i zavarivanja

produktdetails puk 4 1 008 108

o Praktično i brzo: Zatična sapnica
   i stezna matica za brzu izmjenu
   elektroda bez alata

 

  produktdetails puk 4 1 007 107

o Visoka kvaliteta izrade u svakom detalju
o Kućište otporno na prašinu bez ventilatora
   i stoga tiho i izdržljivo

 

 

 

PUK ČINI ZAVARIVANJE JEDNOSTAVNIM

Koncept rada PUK 5.1 kombinira prednosti modernog zaslona osjetljivog na dodir s provjerenim radom pomoću zakretnog gumba. Intuitivno i sigurno podešavanje uređaja zajamčeno je u svakom trenutku.

   
   
 1) Izabrati grupu metala

puk51 touchdisplay finger 1 1570


     
2) Izabrati situaciju zavarivanja
     > zavarivati!

puk51 touchdisplay finger 2 1571


o Snaga i vrijeme zavarivanja mogu se
„slijepo“ prilagoditi individualnoj potrebi.

o Koncentracija ostaje usredotočena na
   radni komad
puk51 front finger drehen 1566


Preporučeno područje podešavanja:


o Pomoću tanke plave trake prikazuje se
   raspon podešavanja koji preporučuju naši
   zlatari.

 
hauptmenue 51 web 1557

 

„Crveno“ područje:


o Crvena linija na zaslonu
označava područje u kojem se
nalazite izvan vremena
ili raspona snage koji ima smisla
za odabranu situaciju metala i
zavarivanja.

 

ŠTO JE NOVO KOD PUK 5.1

o Patentno prijavljen sustav za praćenje procesa zavarivanja

o Novi softver za nadzor kontakta radne ručice

o Sprječavanje grešaka zavarivanja prekidanjem postupka zavarivanja kada se na elektrodu primjenjuje preveliki pritisak

o Povećanje vijeka trajanja vrha elektrode

o Izbjegavanje inkluzije volframa na osjetljivim površinama ili na radnim komadima i materijalima koji se još trebaju obraditi

o Poboljšanje sveukupne kvalitete zavarivanja kroz ravnomjerniji rad

o Sprječavanje pogrešaka kod rukovanja: povećanje procesne sigurnosti i stalnija kvaliteta kod većih količina

o Funkcija učenja: brže i lakše učenje ispravnog zavarivanja - posebno za početnike

 

Brže do boljih rezultata – „slijepo upravljanje“ jednoručnim
upravljanjem: koncentracija ostaje na radnom komadu!

Još snažnije LED osvjetljenje u našem novom
Premium-mikroskopu za zavarivanje. Ujednačenije
osvjetljenje radnog područja -fleksibilnije korištenje
mikroskopa: Ovi mikroskopi se također mogu koristiti kao
radni mikroskopi - ne samo za zavarivanje!

Postavljanje parametara "snaga", "vrijeme" i navigacija
izbornikom samo jednim zakretnim gumbom.

Individualno podešavanje uređaja preko izbornika za
podešavanje, kao na primjer pred-izbor takta zavarivanja,
Prikaz i skrivanje razina rada kao što je programska
memorija, ekspertna razina, fiksiranje zavarivanjem …

Izuzetno jednostavan rad sa zaslonom osjetljivim na dodir.
Sada s funkcijom klizanja !

Mogućnost izbora osnovnog takta zavarivanja. 

puk2019 51 375x378px 1586

NOVO: MIKRO ZAVARIVANJE
Debljine materijala do ispod 0,2 mm kod žica i limova -
još više kontrolirano zavarivanje proširuje područje primjene PUK 5.1.

NOVO: GLAĐENJE
Kraće brzine ponavljanja i serijski impulsi omogućuju kontinuirani tijek
rada. S ovom postavkom postoji mogućnost oblikovanja nanesenog
materijala po želji i snažno poboljšanje svojstva zavarivanja visoko
toplinski provodljivih materijala kao što je srebro, bakar i bronca.

NOVO: PROŠIRENI ODABIR METALA
Optimirani parametri zavarivanja za bakar i broncu. Unatoč visokoj
toplinskoj vodljivosti PUK to drži pod kontrolom.

 

 

KORISNE INFORMACIJE - JEDNOSTAVNO DOSTUPNE U SVAKOM TRENUTKU

Informativni pomoćni prozori podržavaju intuitivno upravljanje.

puk51 display finger hilfefenster 1565 1


o Jednim kratkim dodirom prozora pomoći, 

   zaslon se vraća u radni izbornik.
   Pritiskom gumba na zaslonu približno 2
   sekunde prikazuje se prozor pomoći
   koji objašnjava funkciju tipki.

o Kratkim dodirom prozora pomoći, zaslon
   se vraća u radni izbornik.

 

 puk51 hilfefenster schweisssituationen 1569

 

 

FIKSIRANJE ZAVARIVANJEM - FUNKCIJA

Za privremeno fiksiranje metalnih dijelova

 

o Ovim postupkom se pomoću otpornog zavarivanja
   spajaju sva metalna dijela.

o Dijelovi se međusobno „heftaju“ kako bi se konačno
   spojili PUK zavarivanjem ili pričvršćuju za dalji postupak
   lemljenja
puk51 beschreibung fixieren 1562

o Funkcija fiksirnog zavarivanja je posebno
   prikladna za rad s metalima niske električne
   vodljivosti, npr. čelici ili titan itd..

 

 

 

PRAKTIČNE KARAKTERISTIKE ZA INDIVIDUALNE ZAHTJEVE

puk51 front finger druecken 1567 o Optimiran izbornik za podešavanje

o Pojednostavljena navigacija kroz izbornik sa samo jednim zakretnim gumbom

o (De-)Aktiviranje ekspertnog izbornika sa 15 različitih krivulja zavarivanja

o (De-)Aktiviranje programske memorije za 20 vlastitih programa

o (De-)Aktiviranje funkcije fiksirnog zavarivanja

o (De-)Aktiviranje mikro izbornika

o Izbor osnovnih funkcija kao rasvjeta, takt zavarivanja, signalni ton ili izbor jezika

o Otvaranje plinskog ventila za podešavanje korektnog protoka plina
puk51 beschreibung einstellungen 1560

 

 

AUTOMATSKI RAD ILI NOŽNA SKLOPKA

Kod teških konstrukcija radnih komada može korištenje nožnog prekidača biti od pomoći za siguran rad


o Nožna sklopka se aktivira pritiskom na oko 3 sekunde. Automatski rad PUK-a se time isključuje

o Bijeli simbol u gornjem desnom kutu zaslona označava da je rad nožnom sklopkom aktiviran.

o Zavarivanje se aktivira pritiskom na nožnu sklopku.

puk51 fussschalter 1568 

 

 

KVALITETA I SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

Kvaliteta za Vaše zahtjeve: Mi cijenimo najviše standarde proizvodnje i sigurnosti, te jamčimo pouzdanost naših proizvoda.

logo made in germany 116

o Kvaliteta „Made in Germany“:
PUK-uređaji za zavarivanje su
razvijeni i proizvedeni u Njemačkoj


3j en 120px 617

o Kvaliteta iz uvjerenja:
Za PUK uređaje za zavarivanje
dajemo jamstvo od 3 godine !

logo din certco 119

o Sigurnost na prvom mjestu:
Naši sustavi za zaštitu očiju pri
zavarivanju su ispitani i odobreni
po DIN CERTCO

logo fh ws 120

o Najaktualnija tehnika: Naša
dugogodišnja suradnja sa Visokom
školom za primijenjene znanosti
WÚ-SW jamči inovativnost.

logo ce 121

o U skladu s normama: Svaki PUK
sistem za zavarivanje je proizveden
prema važećim EN-normama i CE-usklađen.

 

 

Novi PUK 5.1 - razvijen za zlatare


Novi PUK Vam omogućava navarivanje fornitura, nanošenje metala, fiksiranja, zavarivanje ušica, zatvaranje pora, izrada šavova, zavarivanje plemenitih metala uključivo srebro kao i bakra i bronce te svih zavarljivih legura i debljina materijala i ispod 0,2 mm.

 

 

 

 

 

ORIGINAL PUK SUSTAV ZA FINO ZAVARIVANJE 

 puk feinschweisssystem 01 328

o Superiorna svojstva zavarivanja
o Svaki put ponovljivi visoko vrijedni
   rezultati zavarivanja na svim
   zavarljivim materijalima
o Jednostavno i intuitivno upravljanje
o Točno pozicioniranje zavarenih točaka


puk feinschweisssystem 02 329

o Vrlo mali, kontroliran razvoj topline
o Zavarivanje i najmanjih debljina materijala
o Olakšanje rada i ušteda vremena pri
   popravcima i lemljenju
o Precizni varovi pod mikroskopom za
   zavarivanje


bracelet 360x242px 1556

o Tehnika bez održavanja
o Niska nabavna cijena, vrlo dobar odnos cijene i učinka
o Kompaktna veličina - pronalazi prostor u svakoj radionici
o Vrlo niski troškovi za potrošni materijal
o Mala potrošnja argona

 

 

 

KOMPAKTAN I VARIJABILNO PRIMJENJIV
TIG IMPULSNI UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE

U načinu rada i rasponu primjena vrlo blizu
laserskom zavarivanju. Na radnim komadima
debljine već od 0,2 mm mogu se bez poteškoća
proizvesti stabilni zavareni spojevi. Sa PUK 5.1
-uređajem za fino zavarivanje otvaraju se mnoge
mogućnosti primjene u proizvodnji nakita:
Konstrukcije od lima ili žičanih elemenata, zavarivanje
fiksiranjem i popravci, nadopunjavanje nedostataka,
punjenje pora nanošenjem žice za zavarivanje, i
još puno toga se može postići s PUK 5.1 - od
najmanjih popravaka preko serijske proizvodnje
do najneobičnijih novih kreacija.

   ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

5a 913

PRINCIP RADA PUK-ZAVARIVANJA JE KAKO
JEDNOSTAVAN TAKO I GENIJALAN

Dotakne li vrh elektrode iz ručice za zavarivanje
radni komad automatski počinje postupak zavarivanja.
Na mjestu dodira, u atmosferi zaštitnog plina, dolazi
do taljenja u promjeru od 0,3 bis 3,0 mm
(ovisno o materijalu i podešavanju).

Osim legura plemenitih metala kao što su zlato,
srebro i platina, prikladni su za zavarivanje mnogi
obojeni metali kao što su bakar i legure kositra,
mnogi čelici, titan i legure aluminija.

Sve legure koje su pogodne za lasersko ili
TIG zavarivanje mogu se zavarivati i s PUK 5.1.

 

 

Činjenice koje govore same za sebe:

hauptmenue 51 web 1557

o Intuitivno rukovanje
o Radi inteligentnih prethodnih
   podešavanja potrebna su samo 2
   koraka u upravljanju: izabrati grupu
   metala i radnu poziciju > zavarivati !

produktdetails puk 4 1 002 102

o Precizna radna ručica za precizno zavarivanje
o Solidna kvaliteta i najbolji materijali kao što su
   nehrđajući čelik i teflon preduvjeti su za preciznu
   proizvodnju i pouzdanost u primjeni

sm details 1 280x180px 157

o Rukovanje komponentama: sofisticirani
   detalji olakšavaju rukovanje

   produktdetails puk 4 1 004 104

o Visoko vrijedni zatični spojevi
o Profesionalni vijčani i zatični
   spojevi osiguravaju dugovječnost
   i dugotrajnu sigurnost u
   svakodnevnoj uporabi

 

produktdetails puk 4 1 005 105

o Ergonomski rad:Individualno
   podešavanje radnog položaja i
   udobni oslonci za ruke omogućavaju
   rad bez zamora.

  produktdetails puk 4 1 006 106

o Specijalne elektrode bez toksičnih
komponenti, s optimiziranim
svojstvima paljenja i zavarivanja

produktdetails puk 4 1 008 108

o Praktično i brzo: Zatična sapnica
   i stezna matica za brzu izmjenu
   elektroda bez alata

 

  produktdetails puk 4 1 007 107

o Visoka kvaliteta izrade u svakom detalju
o Kućište otporno na prašinu bez ventilatora
   i stoga tiho i izdržljivo

 

 

 

PUK ČINI ZAVARIVANJE JEDNOSTAVNIM

Koncept rada PUK 5.1 kombinira prednosti modernog zaslona osjetljivog na dodir s provjerenim radom pomoću zakretnog gumba. Intuitivno i sigurno podešavanje uređaja zajamčeno je u svakom trenutku.

   
   
 1) Izabrati grupu metala

puk51 touchdisplay finger 1 1570


     
2) Izabrati situaciju zavarivanja
     > zavarivati!

puk51 touchdisplay finger 2 1571


o Snaga i vrijeme zavarivanja mogu se
„slijepo“ prilagoditi individualnoj potrebi.

o Koncentracija ostaje usredotočena na
   radni komad
puk51 front finger drehen 1566


Preporučeno područje podešavanja:


o Pomoću tanke plave trake prikazuje se
   raspon podešavanja koji preporučuju naši
   zlatari.

 
hauptmenue 51 web 1557

 

„Crveno“ područje:


o Crvena linija na zaslonu
označava područje u kojem se
nalazite izvan vremena
ili raspona snage koji ima smisla
za odabranu situaciju metala i
zavarivanja.

 

ŠTO JE NOVO KOD PUK 5.1

o Patentno prijavljen sustav za praćenje procesa zavarivanja

o Novi softver za nadzor kontakta radne ručice

o Sprječavanje grešaka zavarivanja prekidanjem postupka zavarivanja kada se na elektrodu primjenjuje preveliki pritisak

o Povećanje vijeka trajanja vrha elektrode

o Izbjegavanje inkluzije volframa na osjetljivim površinama ili na radnim komadima i materijalima koji se još trebaju obraditi

o Poboljšanje sveukupne kvalitete zavarivanja kroz ravnomjerniji rad

o Sprječavanje pogrešaka kod rukovanja: povećanje procesne sigurnosti i stalnija kvaliteta kod većih količina

o Funkcija učenja: brže i lakše učenje ispravnog zavarivanja - posebno za početnike

 

Brže do boljih rezultata – „slijepo upravljanje“ jednoručnim
upravljanjem: koncentracija ostaje na radnom komadu!

Još snažnije LED osvjetljenje u našem novom
Premium-mikroskopu za zavarivanje. Ujednačenije
osvjetljenje radnog područja -fleksibilnije korištenje
mikroskopa: Ovi mikroskopi se također mogu koristiti kao
radni mikroskopi - ne samo za zavarivanje!

Postavljanje parametara "snaga", "vrijeme" i navigacija
izbornikom samo jednim zakretnim gumbom.

Individualno podešavanje uređaja preko izbornika za
podešavanje, kao na primjer pred-izbor takta zavarivanja,
Prikaz i skrivanje razina rada kao što je programska
memorija, ekspertna razina, fiksiranje zavarivanjem …

Izuzetno jednostavan rad sa zaslonom osjetljivim na dodir.
Sada s funkcijom klizanja !

Mogućnost izbora osnovnog takta zavarivanja. 

puk2019 51 375x378px 1586

NOVO: MIKRO ZAVARIVANJE
Debljine materijala do ispod 0,2 mm kod žica i limova -
još više kontrolirano zavarivanje proširuje područje primjene PUK 5.1.

NOVO: GLAĐENJE
Kraće brzine ponavljanja i serijski impulsi omogućuju kontinuirani tijek
rada. S ovom postavkom postoji mogućnost oblikovanja nanesenog
materijala po želji i snažno poboljšanje svojstva zavarivanja visoko
toplinski provodljivih materijala kao što je srebro, bakar i bronca.

NOVO: PROŠIRENI ODABIR METALA
Optimirani parametri zavarivanja za bakar i broncu. Unatoč visokoj
toplinskoj vodljivosti PUK to drži pod kontrolom.

 

 

KORISNE INFORMACIJE - JEDNOSTAVNO DOSTUPNE U SVAKOM TRENUTKU

Informativni pomoćni prozori podržavaju intuitivno upravljanje.

puk51 display finger hilfefenster 1565 1


o Jednim kratkim dodirom prozora pomoći, 

   zaslon se vraća u radni izbornik.
   Pritiskom gumba na zaslonu približno 2
   sekunde prikazuje se prozor pomoći
   koji objašnjava funkciju tipki.

o Kratkim dodirom prozora pomoći, zaslon
   se vraća u radni izbornik.

 

 puk51 hilfefenster schweisssituationen 1569

 

 

FIKSIRANJE ZAVARIVANJEM - FUNKCIJA

Za privremeno fiksiranje metalnih dijelova

 

o Ovim postupkom se pomoću otpornog zavarivanja
   spajaju sva metalna dijela.

o Dijelovi se međusobno „heftaju“ kako bi se konačno
   spojili PUK zavarivanjem ili pričvršćuju za dalji postupak
   lemljenja
puk51 beschreibung fixieren 1562

o Funkcija fiksirnog zavarivanja je posebno
   prikladna za rad s metalima niske električne
   vodljivosti, npr. čelici ili titan itd..

 

 

 

PRAKTIČNE KARAKTERISTIKE ZA INDIVIDUALNE ZAHTJEVE

puk51 front finger druecken 1567 o Optimiran izbornik za podešavanje

o Pojednostavljena navigacija kroz izbornik sa samo jednim zakretnim gumbom

o (De-)Aktiviranje ekspertnog izbornika sa 15 različitih krivulja zavarivanja

o (De-)Aktiviranje programske memorije za 20 vlastitih programa

o (De-)Aktiviranje funkcije fiksirnog zavarivanja

o (De-)Aktiviranje mikro izbornika

o Izbor osnovnih funkcija kao rasvjeta, takt zavarivanja, signalni ton ili izbor jezika

o Otvaranje plinskog ventila za podešavanje korektnog protoka plina
puk51 beschreibung einstellungen 1560

 

 

AUTOMATSKI RAD ILI NOŽNA SKLOPKA

Kod teških konstrukcija radnih komada može korištenje nožnog prekidača biti od pomoći za siguran rad


o Nožna sklopka se aktivira pritiskom na oko 3 sekunde. Automatski rad PUK-a se time isključuje

o Bijeli simbol u gornjem desnom kutu zaslona označava da je rad nožnom sklopkom aktiviran.

o Zavarivanje se aktivira pritiskom na nožnu sklopku.

puk51 fussschalter 1568 

 

 

KVALITETA I SIGURNOST NA PRVOM MJESTU

Kvaliteta za Vaše zahtjeve: Mi cijenimo najviše standarde proizvodnje i sigurnosti, te jamčimo pouzdanost naših proizvoda.

logo made in germany 116

o Kvaliteta „Made in Germany“:
PUK-uređaji za zavarivanje su
razvijeni i proizvedeni u Njemačkoj


3j en 120px 617

o Kvaliteta iz uvjerenja:
Za PUK uređaje za zavarivanje
dajemo jamstvo od 3 godine !

logo din certco 119

o Sigurnost na prvom mjestu:
Naši sustavi za zaštitu očiju pri
zavarivanju su ispitani i odobreni
po DIN CERTCO

logo fh ws 120

o Najaktualnija tehnika: Naša
dugogodišnja suradnja sa Visokom
školom za primijenjene znanosti
WÚ-SW jamči inovativnost.

logo ce 121

o U skladu s normama: Svaki PUK
sistem za zavarivanje je proizveden
prema važećim EN-normama i CE-usklađen.

 

 

DODATNO

 

MI SMO U METALSKIM RADIONAMA KOD KUĆE

Smišljena konstrukcija za dugovječnost i kontinuirani rad:

 o Pasivno hlađenje
    PUK dolazi bez ventilatora i bez otvora za provjetravanje. Pasivno hlađenje ne proizvodi
    nikakve uznemirujuće zvukove i energetski je vrlo učinkovito.
 
o Kućište otporno na prašinu
   PUK karakterizira zatvoreno zabrtvljeno kućište. Na taj način u uređaj ne mogu ući prašina
   metala ili od poliranja. Time su izbjegnute štete na uređaju ili oštećenja koja su inače neizbježna.
produktdetails puk 4 1 031 138

 

 

PRIBOR


PRIBOR I POSEBNA OPREMA

Praktične sistemske komponente i pribor kao motor za brušenje elektroda, regulator protoka, ili žice za zavarivanje i još puno toga se isporučuje sukladno Vašim individualnim potrebama.
Posjetite i našu stranicu pribor.

 

produktzubehoer puk 5 1 neu 1022x115px 1592

 

PODATCI

 

TEHNIČKI PODATCI PUK 5.1

Snaga (WIG) min./max. 9 - 400 A

 

 

 

puk 5 1 technische daten 500x390px 1593

Trajanje impulsa (WIG) min./max. 0,5 - 34 ms
Jačina struje (fiksirno zavarivanje) min./max. 80 - 700 A
Trajanje impulsa (fiksirno zavarivanje) min./max. 0,2 - 3 ms
Brzina zavarivanja do 2 Hz
Max. vrijeme punjenja 0,8 s
Broj programa za metale 10
Programska memorija 20
Pokazivanje područja s preporučenim podešenjima +
Upozorenje o prekoračenju podešenja „Crveno područje“ +
Pozivanje tekstova pomoći +
Ekspertni izbornik sa slobodnim izborom krivulja zavarivanja +
Visokofrekventno zavarivanje +
Automatsko pred-strujanje plina +
Prekidač plina / pokazivanje greške plina +
Potrošnja plina ca. 2 l/min
Zaštitni plin Argon > 99,9% na pr. Argon 4.6
Snaga kod zavarivanja 400 VA
Snaga praznog hoda 7 W
Težina 7,8 kg

 

 

PUK OPSEG ISPORUKE

 

PUK sustav za zavarivanje isporučuje se sa sljedećim priborom i sadrži svu potrebnu dokumentaciju i upute:

 

puk 5 1 technische daten 500x390px 1593

o PUK-sustav za zavarivanje sa odabranim
   mikroskopom za zavarivanje


kurs 943

o Mali tečaj zavarivanja s uputama,
   limove i žicu za zavarivanje 

produktdetails puk 4 1 035 142

o Specijalne elektrode uključivo
   dijamantnu brusnu ploču 

 

 

 o Potrebne priključne stezaljke, plinsko
   crijevo, četkicu i priključni kabel


produktdetails puk 4 1 037 144

o Upute za rad


produktdetails puk 4 1 038 145

o DVD sa video zapisima, uputama za rad i
   dokumentacijom na 5 jezika

 

 

DOWNLOADS

 

 Ovdje možete pronaći dodatne informacije vezane uz proizvode u priloženim pdf-ovima.

 

 > PUK 5.1. brošura