Novi VC 680 V se bazira na VC 650 V ali njegov dio za punjenje koji dolazi kao standardna oprema omogučava ponovno punjenje bez potrebe za otvaranjem komore za taljenje. Kada je komora prazna stroj signalizira da je spreman primiti iduću količinu materijala. To omogučava mnogo sigurniju i efikasniju proizvodnju. 

Prednosti:

o Niži troškovi zaposlenika

o Veća dosljednost u kvaliteti lijevanja

o Manje škarta

o Do 20 ciklusa po satu

o Visoka enrgetska učinkovitost

o Nadopunjavanje bez gubitka tlaka

 

 

Snaga  
Najveća snaga / el. priključak 12 kW 3x400 V
Najviša temperatura 1700° C
Kapacitet  
Volumen lonca +, 245 ccm = 3,6 kg Au 18 ct *
  o, 386 ccm = 5,8 kg Au 18 ct *
  o, 700 ccm = 10,5 kg Au 18 ct *
Za kivete do ø 130 mm / 240 mm H
  ø 160 mm / 400 mm H
Posluživanje i kontrola  
Vibracijska tehnologija +, s promjenom frekvencija
Pneumatsko zabravljivanje zvona +
Pretlak max 3 bar
Programi 100
Programsko upravljanje LCD-zaslon s pokazivanjem punog teksta
Dualno mjerenje temperature o
Mjerenje temperature kivete +
Lift za kivetu +
Podesivi vakuum u komori kivete +
Turbo Pressure PLUS sistem +
Turbulence reduction softver +
Osiguranje kvalitete  
RS 232, sustav dijagnoze  +
Štampač podataka  +
GSM-modem za daljinski nadzor  +
Pribor  
Kit za sinterovanje (za difuzno zavarivanje)  o
Tank za granuliranje  o
Isporučive druge verzije kao uređaj za granuliranje  o

*tekući metal do gornjeg ruba lonca

+ (serijski),  - (nedostupno),  o (neobavezno)

 

Opisi strojeva i tehnički podaci objavljeni na ovoj stranici nisu definitivni. Oni se mogu mijenjati tijekom daljnjeg razvoja i stoga nisu ugovorna osnova.

 

Novi VC 680 V se bazira na VC 650 V ali njegov dio za punjenje koji dolazi kao standardna oprema omogučava ponovno punjenje bez potrebe za otvaranjem komore za taljenje. Kada je komora prazna stroj signalizira da je spreman primiti iduću količinu materijala. To omogučava mnogo sigurniju i efikasniju proizvodnju. 

Prednosti:

o Niži troškovi zaposlenika

o Veća dosljednost u kvaliteti lijevanja

o Manje škarta

o Do 20 ciklusa po satu

o Visoka enrgetska učinkovitost

o Nadopunjavanje bez gubitka tlaka

 

 

Snaga  
Najveća snaga / el. priključak 12 kW 3x400 V
Najviša temperatura 1700° C
Kapacitet  
Volumen lonca +, 245 ccm = 3,6 kg Au 18 ct *
  o, 386 ccm = 5,8 kg Au 18 ct *
  o, 700 ccm = 10,5 kg Au 18 ct *
Za kivete do ø 130 mm / 240 mm H
  ø 160 mm / 400 mm H
Posluživanje i kontrola  
Vibracijska tehnologija +, s promjenom frekvencija
Pneumatsko zabravljivanje zvona +
Pretlak max 3 bar
Programi 100
Programsko upravljanje LCD-zaslon s pokazivanjem punog teksta
Dualno mjerenje temperature o
Mjerenje temperature kivete +
Lift za kivetu +
Podesivi vakuum u komori kivete +
Turbo Pressure PLUS sistem +
Turbulence reduction softver +
Osiguranje kvalitete  
RS 232, sustav dijagnoze  +
Štampač podataka  +
GSM-modem za daljinski nadzor  +
Pribor  
Kit za sinterovanje (za difuzno zavarivanje)  o
Tank za granuliranje  o
Isporučive druge verzije kao uređaj za granuliranje  o

*tekući metal do gornjeg ruba lonca

+ (serijski),  - (nedostupno),  o (neobavezno)

 

Opisi strojeva i tehnički podaci objavljeni na ovoj stranici nisu definitivni. Oni se mogu mijenjati tijekom daljnjeg razvoja i stoga nisu ugovorna osnova.

 

DOWNLOADS

 

> INDUTHERM KATALOG