Serija Elmasonic EASY obuhvaća 9 veličina uređaja i karakterizirana je jednostavnim i razumljivim rukovanjem.

 

o Trajno integrirana Sweep-funkcija sa 100 % snage ultrazvuka kod frekvencije od 37 kHz

o Može se uključiti Pulse-funkcija za uklanjanje tvrdokornih, mineralnih nečistoća i pasta za poliranje. Učinak ultrazvuka se povećava za do 20%, a nečistoće se mogu lako i brzo ukloniti. Upozorenje kod dostizanja individualno podesive granične temperature za sprječavanje otvrdnjavanja zaprljanja koja sadrže proteine ili oštećenja osjetljivih dijelova.

o Bolja zaštita elektronike od špricanja vode radi povišenih nožica

o Od Elmasonic EASY 30 H serijski sa grijačem

o Od Elmasonic EASY 60 H sa odvodom tekućine

 

 Serija Elmasonic EASY obuhvaća 9 veličina uređaja i karakterizirana je jednostavnim i razumljivim rukovanjem.

 

o Trajno integrirana Sweep-funkcija sa 100 % snage ultrazvuka kod frekvencije od 37 kHz

o Može se uključiti Pulse-funkcija za uklanjanje tvrdokornih, mineralnih nečistoća i pasta za poliranje. Učinak ultrazvuka se povećava za do 20%, a nečistoće se mogu lako i brzo ukloniti. Upozorenje kod dostizanja individualno podesive granične temperature za sprječavanje otvrdnjavanja zaprljanja koja sadrže proteine ili oštećenja osjetljivih dijelova.

o Bolja zaštita elektronike od špricanja vode radi povišenih nožica

o Od Elmasonic EASY 30 H serijski sa grijačem

o Od Elmasonic EASY 60 H sa odvodom tekućine

 

ZNAČAJKE

 Simbol  Naziv i opis simbola

 

5

 

 
Različiti načini rada ultrazvuka

 

2

 


Podesiva granična temperatura

 

6

 


Intuitivno upravljanje

 

8


 


Zaštita korisnika

 

DETALJI

 

Značajke  EASY 10 (H)  EASY 20 (H)  EASY 30 H EASY40 H  EASY 60 H
 Frekvencija ultrazvuka (kHz)  37  37  37  37  37
 Volumen punjenja max. (l)  0,8  1,75  2,75  4,25  5,75
 Radni volumen (l)  0,7  1,2  1,9  3,2  4,3
 Efektivna snaga ultrazvuka (W)  30  35  80  140  150
 Snaga grijača (W)  60  120  200  200  400
 Vanjske dimenzije uređaja Š/D/V (mm)  206/120/182  176/176/219  264/176/219  263/176/269  341/196/269
 Unutrašnje mjere kade Š/D/V (mm)  190/85/59  137/123/99  225/124/99  220/118/149  281/132/149
 Unutrašnje mjere košare Š/D/V (mm) 177/73/30 112/103/50 198/106/50 190/105/75 255/115/75
Težina (kg) 2,0 2,1 3,3 4,0 5,1

 

Značajke  EASY 100 H  EASY 120 H  EASY 180 H  EASY 300 H
 Frekvencija ultrazvuka (kHz)  37  37  37  37
  Volumen punjenja max. (l)  9,5  12,75  18,0  28,0
 Radni volumen (l)  7,5  11,3  12,9  20,6
 Efektivna snaga ultrazvuka (W)  150  200  200  300
  Snaga grijača (W)  400  800  800  1200
 Vanjske dimenzije uređaja Š/D/V (mm)   339/281/272  342/285/322  371/347/322  544/347/322
 Unutrašnje mjere kade Š/D/V (mm)  281/222/149  276/216/199  303/273/199  477/274/199
 Unutrašnje mjere košare Š/D/V (mm)  255/200/75  250/190/115  280/250/115  455/250/115
 Težina (kg)  5,9  7,5  8,5  11,0

 

PRIBOR

 

o Košare

o Umetci

o Držači

o Praktični pribor

o Elmary TD

DOWNLOADS

 

o Brošura Elmasonic EASY

o Profil proizvoda Elmasonic EASY