Ništa ne može poboljšati učinkovitost proizvodnje jednako kao i optimizirana kvaliteta i smanjene stope škarta. Iz tog razloga intenzivno tražimo nove načine za stvarno poboljšanje kvalitete lijevanja nakita i razvili smo postupak koji dokazano unapređuje lijevanje nakita: Prednosti tehnologije vibracije na prvi pogled: 

o Smanjena poroznost, veća i konstantna gustoća

o Poboljšan protok materijala, bolje punjenje kalupa, smanjen rizik od loma („Hot Cracks“)

o Do 50% manja veličina zrna

o Smanjena kristalizacija

o Odljevci sa značajnom poboljšanim svojstvima u daljoj obradi, kao na primjer brušenje, poliranje,
   tokarenje, istezanje, fasanje kamenja itd.

Dobivate savršene površine i perfektnu kvalitetu uz minimalne troškove naknadne obrade.

Vibracijski sistem dostupan je kod nagibnih uređaja za ljevanje MC-Serije i VTC-Serije kao i kod više modela VC-Serije.


Metalurške analize su pokazale:

Reduziran porozitet, veća i konstantna gustoća

o Smanjena naknadna obrada

o Smanjen škart

o Odljevak ima gotovo točno istu specifičnu težinu kao i poluproizvod koji se koristi, minimalna odstupanja

o između pojedinih odljevaka i različitih oblika.


Bolji protok materijala, bolje punjenje kalupa, manji rizik od "vrućih pukotina"

o Vibracija poboljšava protok materijala

o Struktura materijala postaje gušća

o Smanjen rizik od mjehurića zraka

o Poboljšano punjenje kalupa

o Smanjen rizik od "vrućih pukotina" (Hot Cracks)


Do 50% manje veličine zrna

o Legure zlata se stvrdnjavaju u finiju i ujednačeniju strukturu.
   ~ 50% manja veličina zrna u ispitivanim legurama

Reduzierte Dentritenbildung

o Legure koje se ukrućuju u dendritnu strukturu (većina legura srebra) pokazuju značajno kraće dendritne izdanke

o To poboljšani protok materijala, bolje punjenje, manji rizik od loma. 

 

Bolja i konstantnija svojstva materijala

o Konstantnija i oko 25% veća vlačna čvrstoća i elastičnost

o Poboljšana svojstva u daljnjoj obradi, npr. istezanje, tokarenje, fasanje kamenja itd.

 

Ispitni postupak:

Uređaj za ljevanje: VC 600 V vakuum/pretlak stroj sa i bez vibracije.

Legure: zlato Au750, Ag128, Cu122, srebro AgCu6.5

Izliveni oblici: tipični oblici nakita (prstenje, kuglice, diskovi, šipke)

Istraživanja: struktura metala, poroznost, gustoća, vlačna čvrstoća, istezljivost

10 ispitnih odljeva / 10 mjerenja po slitini / po ispitivanju