Zahtjevi na postrojenja za lijevanje i taljenje vrlo su različiti, osobito u sektoru analize i recikliranja. Djelomično se za uzorke treba rastopiti samo nekoliko grama, a dijelom i velike količine. Često je potreban određeni oblik i veličina, kao na primjer ingoti ili pelete. Također metali ili sami legure zahtijevaju različito rukovanje: Na primjer legure koje sadrže bakar treba taliti pod vakuumom ili u atmosferi inertnog plina, jer su sklone stvaranju oksida. Za druge su otvoreni sistemi preporučljiviji, na primjer kod onih gdje je potreban odsis dima kjoji se eventualno može pojaviti.

 

Recycling indutherm