INDUTHERM sustavi namijenjeni su za taljenje i lijevanje plemenitih metala s visokim temperaturama taljenja. Ovisno o modelu, može se taliti čak i nehrđajući čelik. Naravno, legure ili metali s niskom točkom taljenja, kao što je na primjer aluminij mogu se ljevati bez problema.

 

Funkcionalni principi INDUTHERM strojeva za vakuum / pretlak lijevanje:

Nakon punjenja materijalom za lijevanje, poklopac se zatvori i započinje postupak zagrijavanja. To može uslijediti ručnim predodabiranjem temperature ili programski, ovisno o modelu. Materijal se tali u atmosferi zaštitnog plina kako bi se spriječile šupljine i oksidacija. Proces taljenja se može promatrati kroz kontrolno staklo.

 

Lončić je smješten centralno u središtu indukcijskog svitka u gornjem dijelu aluminijskog kućišta koje se može hermetički zatvoriti.

U međuvremenu se u donji dio aluminijskog kućišta (komora kivete) postavlja kiveta s grijanim kalupom. Komora kivete se zakreće i učvršćuje ispod lončića. Za izljevanje se lončić stavlja pod tlak, a kiveta pod vakuum. Tekući metal se tako utiskuje u najfinije grane kalupa.Vakuum sprječava zračne džepove i poroznost.

Nakon toga se komora kivete otvara i kiveta se može izvaditi. Većina uređaja je opremljena liftom za kivete koji ju spušta. Uklanjanje kivete jestoga značajno olakšano.


Dalje mogućnosti primjene:

o legiranje

o granuliranje: sa dodatnom posudom za granuliranje

o lijevanje ingota: umjesto kivete u tu svrhu se koristi kalup za ingote

o Sinterovanje: uz pomoć seta za proširenje svi strojevi za vakuum
   / pterlak lijevanje se sada mogu koristiti za sinterovanje.

 

 > TEHNIČKE ZNAČAJKE

 

Schmelztiegel klappe Kuevettenlift   einsetzen kuevette

Mehanička gradnja na primjeru stroja VC 600 

o Kućište lonca i komora za kivetu izrađene su od aluminijskog tlačnog ljeva

o Kućište lonca sa ulivenim sistemom za hlađenje iz cijevi od nehrđajućeg čelika

o radi toga odgovara za trajni pogon

o Regulacija tempertaure pomoću termoelemenata NiCr-Ni (max. 1200°C) ili PtRh-Pt (max. 1600°C)

o Kivete do ø 130mm, 260 mm (izbušene sa ili bez prirubnice)

o Adapter za manje kivete

o Posebno snažan lift za kivete pa se mogu korisiti izbušene kivete bez prirubnice. Osim toga, ova
   funkcija nudi prednost lakšeg rukovanja kivetom. Kada se komora zakreće, kiveta se spušta i
   vakuumska komora se automatski spaja.

o Zbog modularne gradnje moguće su različite razine proširenja

o Optimalno servisiranje

o Komforno posluživanje jednom rukom