OTEC sada proširuje svoj asortiman proizvoda s vibratorom HV 20, čime se širi spektar obrade
kod skidanja srha, zaobljenja bridova, i poliranja. Ovaj koritasti vibrator nalazi primjenu na primje
r kod obrade čavala i pločica za kosti. Zbog svog dizajna, ovaj stroj radi posebno intenzivno i
omogućuje mnogo kraće vrijeme procesa od konvencionalnih vibratora.
Vibrator karakteriziraju slijedeće značajke: 


o Izmjena ubrzanja 20 g za značajno kraća vremena obrade no kod usporedivih

o Zaštita od buke i regulacija broja okretaja

o Centrifugalna sila 1000 kg, pogonska snaga 1,3 kW

o Obrada unutarnjih površina

o Kontinuirani protok vode

o Odgovara za suho i mokro poliranje kao i poliranje kuglama

 

 

OTEC sada proširuje svoj asortiman proizvoda s vibratorom HV 20, čime se širi spektar obrade
kod skidanja srha, zaobljenja bridova, i poliranja. Ovaj koritasti vibrator nalazi primjenu na primje
r kod obrade čavala i pločica za kosti. Zbog svog dizajna, ovaj stroj radi posebno intenzivno i
omogućuje mnogo kraće vrijeme procesa od konvencionalnih vibratora.
Vibrator karakteriziraju slijedeće značajke: 


o Izmjena ubrzanja 20 g za značajno kraća vremena obrade no kod usporedivih

o Zaštita od buke i regulacija broja okretaja

o Centrifugalna sila 1000 kg, pogonska snaga 1,3 kW

o Obrada unutarnjih površina

o Kontinuirani protok vode

o Odgovara za suho i mokro poliranje kao i poliranje kuglama

 

 

DOWNLOAD

 

  

DOWNLOAD

Flyer u PDF formatu za download na kompjuter. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.

adobe pdf icon

FLYER
HV 20

 adobe pdf icon

PROSPEKT
Koritasti vibratori