Postoje dva načina izrade granula:

o Za povremenu izradu granula, posuda za granuliranje se može pričvrstiti na postojeći
   Indutherm uređaj za ljevanje ili uređaj za izvlačenje

o Ako se granule proizvode češće ili trajno, preporučljivo je nabaviti za tu namjenu posebno razvijen stroj tipa GU.

 

Ovi su strojevi posebno razvijeni za granuliranje iz ingota, lima i lijevanog materijala. Tankovi za granuliranje mogu se lako isprazniti i skinuti. GU strojevi su dostupni s volumenom posude od 170 ccm do 12000 ccm.

Glavna područja primjene GU-strojeva su:

o izrada legura iz pojedinih komponenti…

o izrada granula za proizvodnju legura…

o izrada legura finog iz srebra...

o fino zlato plus predlegure…

o čišćenje već jedan put lijevanog materijala…

o …u atmosferi zaštitnog plina ili vakuumu

GU500 136x250GU 500 / GU 500 micro GU3000 135x250 1GU 1000 GU3000 135x250 1GU 3000 GU12000 176x250GU 12000

 

 

Tankovi za granuliranje za VC strojeve za lijevanje ili strojeve za kontinuirano lijevanje serije CC

Ovi tankovi su dostupni kao opcija za sve Indutherm-strojeve VC-Serie i CC-Serie. Oni najbolje odgovaraju za povremeno granuliranje.

Jednostavna i sigurna granulacija zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu:

o Jednostavno vješanje tanka za granuliranje

o Brza promjena od lijevanja do granuliranja

o Ergonomski dobro riješeno rukovanje za sigurno i lako pražnjenje

o Optimizirani protok vode za hlađenje

o Izvrsno odvajanje i pražnjenje granula

 

Granuflasks 

 

Postoje dva načina izrade granula:

o Za povremenu izradu granula, posuda za granuliranje se može pričvrstiti na postojeći
   Indutherm uređaj za ljevanje ili uređaj za izvlačenje

o Ako se granule proizvode češće ili trajno, preporučljivo je nabaviti za tu namjenu posebno razvijen stroj tipa GU.

 

Ovi su strojevi posebno razvijeni za granuliranje iz ingota, lima i lijevanog materijala. Tankovi za granuliranje mogu se lako isprazniti i skinuti. GU strojevi su dostupni s volumenom posude od 170 ccm do 12000 ccm.

Glavna područja primjene GU-strojeva su:

o izrada legura iz pojedinih komponenti…

o izrada granula za proizvodnju legura…

o izrada legura finog iz srebra...

o fino zlato plus predlegure…

o čišćenje već jedan put lijevanog materijala…

o …u atmosferi zaštitnog plina ili vakuumu

GU500 136x250GU 500 / GU 500 micro GU3000 135x250 1GU 1000 GU3000 135x250 1GU 3000 GU12000 176x250GU 12000

 

 

Tankovi za granuliranje za VC strojeve za lijevanje ili strojeve za kontinuirano lijevanje serije CC

Ovi tankovi su dostupni kao opcija za sve Indutherm-strojeve VC-Serie i CC-Serie. Oni najbolje odgovaraju za povremeno granuliranje.

Jednostavna i sigurna granulacija zahvaljujući dobro osmišljenom dizajnu:

o Jednostavno vješanje tanka za granuliranje

o Brza promjena od lijevanja do granuliranja

o Ergonomski dobro riješeno rukovanje za sigurno i lako pražnjenje

o Optimizirani protok vode za hlađenje

o Izvrsno odvajanje i pražnjenje granula

 

Granuflasks 

 

DOWNLOADS

 

> INDUTHERM KATALOG