Koritasti vibrator je novi razvoj  iz kuće OTEC. U usporedbi s konvencionalnim vibratorima, karakterizira ga njegov snažan pogon. Radi toga se mogu postići do 30% kraća vremena obrade.

 trogvibrator hv20 kl

KORITASTI VIBRATOR HV 20

Intenzivnija obrada unatoč značajno
kraćim vremenima obrade nego u
konvencionalnim vibratorima.
> više