TF-Serija: Nagibne peći za taljenje i ljevanje većih količina u ingote ili gipsane kalupe

TF-Serija je dokazana u svijetu u rafinerijama i ljevaonama. Naše nagibne peći se uglavnom koriste u dva područja:

Za taljenje velikih količina metala, na pr. staro zlato ili ostaci u proizvodnji, kao što su drva preostala od ljevanja, otpadni materijali kod štancanja ili strugotine.

Za ljevanje u ingote. Snaga do 30 KW i niskofrekventni generatori osiguravaju brzo taljenje također i velikih količina i izvrsno miješanje.

TF12000 200x232TF 2000 C / 4000 C

TF12000 200x232TF 6000 / 12000 TF4000 166x250TF 1200 / 2000 / 4000

 

 

TF-Serija: Nagibne peći za taljenje i ljevanje većih količina u ingote ili gipsane kalupe

TF-Serija je dokazana u svijetu u rafinerijama i ljevaonama. Naše nagibne peći se uglavnom koriste u dva područja:

Za taljenje velikih količina metala, na pr. staro zlato ili ostaci u proizvodnji, kao što su drva preostala od ljevanja, otpadni materijali kod štancanja ili strugotine.

Za ljevanje u ingote. Snaga do 30 KW i niskofrekventni generatori osiguravaju brzo taljenje također i velikih količina i izvrsno miješanje.

TF12000 200x232TF 2000 C / 4000 C

TF12000 200x232TF 6000 / 12000 TF4000 166x250TF 1200 / 2000 / 4000

 

 

DOWNLOADS

 

> INDUTHERM KATALOG 


 > TF serija