MC serija je razvijena za učinkovitost u najmanjim prostorima: Kompaktni sustav lijevanja koji je
posebno prilagođen potrebama radiona i kojim se mogu proizvesti kvalitetni odljevci.


Fleksibilnost MC serije ogleda se i u činjenici da je za svaku primjenu dostupna odgovarajuća varijanta:

MC 16 za brzo lijevanje visokokvalitetnih pojedinačnih komada bilo
kojeg metala, uključujući čelik i platinu.

MC 60 V za izradu nakita od zlata, srebra i drugih legura za nakit.Također je idealan za izradu
modela iz aluminija, mesinga i drugih metala.

MC 20 V s vibracijskom tehnologijom, programskim upravljanjem i LCD-zaslonom za
najsofisticiraniji nakit u platini, paladiju i čeliku.

MC 100 V s vibracijskom tehnologijom, programskim upravljanjem i LCD-zaslonom najbolje
odgovara za proizvodnju srednjih količina.

Kako bi ulazak u svijet lijevanja bio što učinkovitiji, odmah nudimo kompletnu potrebnu opremu.

 

Kompletna lijevaona na dva kvadratna metra:

MC Equipment low 1 500x315 Na stolu, s lijeva: Uređaj za kalupiranje za

mješanje mase za kalupiranje bez udjela

mjehurića zraka i punjenje kalupa. Ugrađeni

vibrator eliminira džepiće zraka. Peć za

žarenje 1100°C za otapanje voska i žarenje

kivete. Ljevaona MC 16. Kabina za pjeskarenje

za odstranivanje ostataka mase za kalupiranje.
 Rukovanje MC serijom je vrlo jednostavno

MC60V fill in low 300x1991) Napunite materijalom i postavite
odgovarajuću temperaturu.
MC60V flask in low 300x1992) Izvadite kivetu iz peći i postavite 
ju u MC ljevaonu. MC stroj preuzima 
daljnje korake do optimalnog rezultata.
MC60V cast low 300x2123) Izljevanje se odvija zakretanjem 
stroja za 90 °. Nakon lijevanja, MC 
stroj se automatski prebacuje na 
pretlak kako bi se osiguralo bolje 
punjenje kalupa.

 

 


MC16 2 glow wh sh 200x189
MC 16
Brzo lijevanje zahvaljujući
kratkom vremenu grijanja
lončića.
> više


MC20V highres2018 200x187
MC 20
Stolna ljevaona MC 20V
razvijena je za precizno
lijevanje.
> više

 


MC60V highres 200x197
MC 60
Stolni uređaj za
ljevanje MC 60 V.
> više

 

MC100V 2018 200x241
MC 100
Stolni uređaj za
ljevanje MC 100 V.
> više

 

 

 MC serija je razvijena za učinkovitost u najmanjim prostorima: Kompaktni sustav lijevanja koji je
posebno prilagođen potrebama radiona i kojim se mogu proizvesti kvalitetni odljevci.


Fleksibilnost MC serije ogleda se i u činjenici da je za svaku primjenu dostupna odgovarajuća varijanta:

MC 16 za brzo lijevanje visokokvalitetnih pojedinačnih komada bilo
kojeg metala, uključujući čelik i platinu.

MC 60 V za izradu nakita od zlata, srebra i drugih legura za nakit.Također je idealan za izradu
modela iz aluminija, mesinga i drugih metala.

MC 20 V s vibracijskom tehnologijom, programskim upravljanjem i LCD-zaslonom za
najsofisticiraniji nakit u platini, paladiju i čeliku.

MC 100 V s vibracijskom tehnologijom, programskim upravljanjem i LCD-zaslonom najbolje
odgovara za proizvodnju srednjih količina.

Kako bi ulazak u svijet lijevanja bio što učinkovitiji, odmah nudimo kompletnu potrebnu opremu.

 

Kompletna lijevaona na dva kvadratna metra:

MC Equipment low 1 500x315 Na stolu, s lijeva: Uređaj za kalupiranje za

mješanje mase za kalupiranje bez udjela

mjehurića zraka i punjenje kalupa. Ugrađeni

vibrator eliminira džepiće zraka. Peć za

žarenje 1100°C za otapanje voska i žarenje

kivete. Ljevaona MC 16. Kabina za pjeskarenje

za odstranivanje ostataka mase za kalupiranje.
 Rukovanje MC serijom je vrlo jednostavno

MC60V fill in low 300x1991) Napunite materijalom i postavite
odgovarajuću temperaturu.
MC60V flask in low 300x1992) Izvadite kivetu iz peći i postavite 
ju u MC ljevaonu. MC stroj preuzima 
daljnje korake do optimalnog rezultata.
MC60V cast low 300x2123) Izljevanje se odvija zakretanjem 
stroja za 90 °. Nakon lijevanja, MC 
stroj se automatski prebacuje na 
pretlak kako bi se osiguralo bolje 
punjenje kalupa.

 

 


MC16 2 glow wh sh 200x189
MC 16
Brzo lijevanje zahvaljujući
kratkom vremenu grijanja
lončića.
> više


MC20V highres2018 200x187
MC 20
Stolna ljevaona MC 20V
razvijena je za precizno
lijevanje.
> više

 


MC60V highres 200x197
MC 60
Stolni uređaj za
ljevanje MC 60 V.
> više

 

MC100V 2018 200x241
MC 100
Stolni uređaj za
ljevanje MC 100 V.
> više

 

 

OPREMA


InduMix Ruehrgeraet 200

 
Vakumski uređaj za kalupiranje:
podesiva brzina, tajmer, vibrator

brennofen AK 20 kl

 
Peć za žarenje:
Temperatura do 1050° C, pred-izbor temperature, programska
memorija za 15 programa

Veličina prostora za žarenje:
300 x 300 x 200 mm

Sandblaster

 
Kabina za pjeskarenje:
Zrak pod tlakom: 270 l/min kod 10 bar, 150 l/min kod 5 bar
Priključak za sustav odvoda
Nožna sklopka za regulaciju tlaka

 

DOWNLOADS

 

> MC SERIJA

> INDUTHERM KATALOG 

> MC SERIJA PREGLED