Serija SF Manuell za skidanje srha, zaobljenje i glađenje u jednom radnom koraku, u najkraćem vremenu i bez oštećenja kontura radnog komada. Tijekom kretanja, kontrolom puta. je moguće  ciljano posebno intenzivno obraditi pojedina mjesta radnog komada. SF-uređaji omogućavaju velikim silama obrade enormno brzu i ekonomičnu obradu i garantiraju apsolutnu sigurnost procesa. Strojevi serije SF Manuell mogu po želji biti opremljeni sa Pulsfinish i prikladni su, zbog ručnog punjenjasu na primjer skidanje srha, zaobljenje, glađenje i poliranje zupčanika, turbinskih lopatica, pužnih osovina ili ciljano zaobljenje reznih bridova kod reznih alata. 

o Ručno punjenje radnim komadima
    Pneumatska podizna vrata na prednjoj strani stroja omogućavaju brzu i jednostavnu izmjenu radnih komada.

o Perfektni rezultati obrade
    Sa SF se može više koraka obrade provesti u jednom prolazu. Na taj način može se sa radnog komada,
    neposredno jedno za drugim i bez dodatnog rada skinuti srh, zaobliti mu bridove, izgladiti ga i izpolirati.
    Tijekom kretanja, kontrolom puta. je moguće ciljano posebno intenzivno obraditi pojedina mjesta radnog
    komada. Tako se može upravljati skidanjem materijala u µm-području.

o Vrlo kratka procesna vremena
    Enormne obradne sile i velike brzine strujanja osiguravaju ekstremno kratka procesna vremena i visoku ekonomičnost.

o Kupcima prilagođena rješenja
    Broj i izvedba držača radnih komada mogu se konfigurirati prema zahtjevima kupca.
    Ovisno o potrebama kupca izvršavamo prilagodbe ili razvijamo za kupca specifična rješenja.

 

Serija SF Manuell za skidanje srha, zaobljenje i glađenje u jednom radnom koraku, u najkraćem vremenu i bez oštećenja kontura radnog komada. Tijekom kretanja, kontrolom puta. je moguće  ciljano posebno intenzivno obraditi pojedina mjesta radnog komada. SF-uređaji omogućavaju velikim silama obrade enormno brzu i ekonomičnu obradu i garantiraju apsolutnu sigurnost procesa. Strojevi serije SF Manuell mogu po želji biti opremljeni sa Pulsfinish i prikladni su, zbog ručnog punjenjasu na primjer skidanje srha, zaobljenje, glađenje i poliranje zupčanika, turbinskih lopatica, pužnih osovina ili ciljano zaobljenje reznih bridova kod reznih alata. 

o Ručno punjenje radnim komadima
    Pneumatska podizna vrata na prednjoj strani stroja omogućavaju brzu i jednostavnu izmjenu radnih komada.

o Perfektni rezultati obrade
    Sa SF se može više koraka obrade provesti u jednom prolazu. Na taj način može se sa radnog komada,
    neposredno jedno za drugim i bez dodatnog rada skinuti srh, zaobliti mu bridove, izgladiti ga i izpolirati.
    Tijekom kretanja, kontrolom puta. je moguće ciljano posebno intenzivno obraditi pojedina mjesta radnog
    komada. Tako se može upravljati skidanjem materijala u µm-području.

o Vrlo kratka procesna vremena
    Enormne obradne sile i velike brzine strujanja osiguravaju ekstremno kratka procesna vremena i visoku ekonomičnost.

o Kupcima prilagođena rješenja
    Broj i izvedba držača radnih komada mogu se konfigurirati prema zahtjevima kupca.
    Ovisno o potrebama kupca izvršavamo prilagodbe ili razvijamo za kupca specifična rješenja.

 

VIDEO

SF 3/105 Pulsfinish

SF 4 Primjena

SF 4 Primjena

SF 4 Primjena

SF 4 Primjena

 

PRIMJERI

 

MODELI

 

 

 

otec serie sf5 uebersicht

 

 

SERIJA SF MANUELL

OSNOVNA OPREMA

o Za do 5 radnih komada

o Najveća dužina radnog komada 400 mm (duljina obrade može odstupati)

o Najveći promjer radnog komada do Ø 400 mm

o Najveća težina radnog komada do 60 kg

o Stezanje radnih komada pomoću glave sa 3 čeljusti,
   steznim čeljustima, steznim trnovima ili posebni držači radnih komada za kupce

o Automatska vrata za punjenje na prednjoj strani stroja

o Promjer radne posude od 780 mm do 1050 mm

o Najveći broj okretaja 40 1/min, kod Pulsfinish 2000 1/min

o Odgovara za mokru i suhu obradu

o Jedna podizna osovina

Za radne komade sa dimenzijama koje odstupaju, rado ćemo iznaći specifično rješenje za Vas.

 

USLUGA

 

PROVJERA UMJESTO OBEĆANJA

Zatražite dokaz o boljoj tehnologiji. Rado ćemo dokazati učinkovitost koju daje OTEC. Dobit ćete sveobuhvatne savjete s konceptom obrade posebno prilagođenog vašoj namjeni uključivo odabir pravih materijala za brušenje i poliranje. Nadalje, nudimo Vam besplatnu i neobvezujuću obradu Vaših uzoraka sa protokolom koji sadrži sve procesne parametre.

 

DOWNLOAD

 

  

DOWNLOAD

Flyer u PDF formatu za download na kompjuter. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.


adobe pdf icon

BROŠURA I
Serija SF


adobe pdf icon

BROŠURA II
Serija SF