"Samo čisto će biti sterilno"

Ovo saznanje je neosporno i čini čišćenje u središnjim sterilizacijskim odjelima diljem svijeta sve značajnim. Higijena je temeljna predpostavka kod proizvodnje i pripreme medicinskih instrumenata.

U ultrazvučnoj kupki zvučni valovi dospijevaju na sva mjesta oko kojih se nalazi tekućina. Tako će i provrti, utori i kutevi biti temeljito očišćeni. Čišćenje mlazom pare također se može koristiti, kao i ultrazvuk, za čišćenje teško dostupnih mjesta, budući se para kao i ultrazvuk širi 3-dimenzialno. Osim toga, čak i tvrdokorna prljavština kao što je koagulirana krv može se brzo i nježno ukloniti s parom.

 

 

o Bolnička higijena

o Liječnička praksa

 

 

Bolnička higijena

U bolnicama je priprema instrumenta vrlo složen proces koji završava isporukom proizvoda koji nema rizike za pacijente i korisnike.

U centralnoj obradi instrumenta, za pred-čišćenje se koriste Elmasonic ultrazvučni uređaji i Elmasteam uređaje za čišćenje mlazom pare. Osobito tvrdokorni kontaminanti iz ortopedije ili elektrokirurgije mogu se skidati nježno i učinkovito.


csm Elmasteam45 MED 2 1300x300 35fb4ba8c7

 

 

 

Liječnička praksa

U liječničkoj praksi koriste se brojni medicinski instrumenti - od skalpela, škara do šupljih tijela, poput endoskopa.
Obično se priprema instrumenata u medicinskoj praksi odvija ručno.

Ovdje je potrebna posebna pažnja i stoga Elma uređaji za čišćenje pomažu u postizanju optimalnih rezultata čišćenja i dezinfekcije. Prilagodbom ultrazvučnih uređaja za čišćenje, pribora i odgovarajućih sredstava za čišćenje, instrumenti se intenzivno i učinkovito čiste u ultrazvučnoj kupki. Ovo pred-čišćenje omogućava da samo stvarno čisti instrumenti dođu na sterilizaciju u autoklavu.


csm Elmasonic S HC 1300x300 abd9cf0731

 

 

 

"Samo čisto će biti sterilno"

Ovo saznanje je neosporno i čini čišćenje u središnjim sterilizacijskim odjelima diljem svijeta sve značajnim. Higijena je temeljna predpostavka kod proizvodnje i pripreme medicinskih instrumenata.

U ultrazvučnoj kupki zvučni valovi dospijevaju na sva mjesta oko kojih se nalazi tekućina. Tako će i provrti, utori i kutevi biti temeljito očišćeni. Čišćenje mlazom pare također se može koristiti, kao i ultrazvuk, za čišćenje teško dostupnih mjesta, budući se para kao i ultrazvuk širi 3-dimenzialno. Osim toga, čak i tvrdokorna prljavština kao što je koagulirana krv može se brzo i nježno ukloniti s parom.

 

 

o Bolnička higijena

o Liječnička praksa

 

 

Bolnička higijena

U bolnicama je priprema instrumenta vrlo složen proces koji završava isporukom proizvoda koji nema rizike za pacijente i korisnike.

U centralnoj obradi instrumenta, za pred-čišćenje se koriste Elmasonic ultrazvučni uređaji i Elmasteam uređaje za čišćenje mlazom pare. Osobito tvrdokorni kontaminanti iz ortopedije ili elektrokirurgije mogu se skidati nježno i učinkovito.


csm Elmasteam45 MED 2 1300x300 35fb4ba8c7

 

 

 

Liječnička praksa

U liječničkoj praksi koriste se brojni medicinski instrumenti - od skalpela, škara do šupljih tijela, poput endoskopa.
Obično se priprema instrumenata u medicinskoj praksi odvija ručno.

Ovdje je potrebna posebna pažnja i stoga Elma uređaji za čišćenje pomažu u postizanju optimalnih rezultata čišćenja i dezinfekcije. Prilagodbom ultrazvučnih uređaja za čišćenje, pribora i odgovarajućih sredstava za čišćenje, instrumenti se intenzivno i učinkovito čiste u ultrazvučnoj kupki. Ovo pred-čišćenje omogućava da samo stvarno čisti instrumenti dođu na sterilizaciju u autoklavu.


csm Elmasonic S HC 1300x300 abd9cf0731

 

 

 

PROIZVODI

 

Proizvodi u području bolničke higijene Proizvodi za liječničku praksu

 

o Elma Dent & Med Clean

o Elmasteam 8 med

 

 

o Elma Dent & Med Clean

o Elmasteam 8 med

 

 

DOWNLOAD

o Brošura zdravstvo 1 

o Brošura zdravstvo 2