Učinkovito poliranje sa dva vretena

Multispeed uređaj za poliranje raspolaže sa dvij četke za poliranje, dva različita broja okretaja
(1400 i 2800 1/min) kao i dvije preklopne zaštitne haube za optimalan odsis. Za lakši rad je
prostor za poliranje osvijetljen.

 

Učinkovito poliranje sa dva vretena

Multispeed uređaj za poliranje raspolaže sa dvij četke za poliranje, dva različita broja okretaja
(1400 i 2800 1/min) kao i dvije preklopne zaštitne haube za optimalan odsis. Za lakši rad je
prostor za poliranje osvijetljen.

 

DOWNLOADS

 

o Profil proizvoda Multispeed