Kompaktni pokretač satova

Cyclomatic-Due može prihvatiti do dvije automatske ure. Svakih pola sata satni uređaj se uključuje na oko 6 minuta i naizmjence se okreće u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu. Uz ispravljač je moguć kontinuirani rad.

Stoga se vrijedni satovi i kolekcionarski primjerci mogu čuvati sigurno i duže vrijeme u sefu bez da stoje.

 

 

Kompaktni pokretač satova

Cyclomatic-Due može prihvatiti do dvije automatske ure. Svakih pola sata satni uređaj se uključuje na oko 6 minuta i naizmjence se okreće u smjeru kazaljke na satu i suprotno od smjera kazaljke na satu. Uz ispravljač je moguć kontinuirani rad.

Stoga se vrijedni satovi i kolekcionarski primjerci mogu čuvati sigurno i duže vrijeme u sefu bez da stoje.

 

 

DOWNLOADS

 

o Informacije o proizvodu