Čišćenje mlazom pare tlakom od 4,5 bar

Sa profesionalnim tlakom pare od 4,5 bara sigurno i učinkovito se čiste osjetljivi dijelovi. Radi većeg udjela vode u pari kod 4,5 bara, otvrdnute masti i ulja mogu se lako rastopiti i očistiti. Za jednostavnu obradu postoji Elmasteam 4.5 basic parni čistač sa fiksnom sapnicom ili sa fleksibilnom radnom ručicom (sa 1,3 m crijeva).

Radi velike snage grijača Elmasteam uređaja para je dostupna kroz duže vrijeme. Odabrani i ispitani materijali osiguravaju dugovječnost parnog kotla. Sofisticirana izvedba s 2 komore razdvaja sistem vođenja vode od električnog dijela čime se povećava kvaliteta i pouzdanost uređaja.

Tijekom razvoja, pažnja je bila posvećena ne samo kvaliteti, već prije svega sigurnosti korisnika, što je potvrđeno TÜV tipskim testom prema DIN EN 61010-1.

Radi toga na naš kvalitetni proizvod Elmasteam 4.5 basic (HP) odobravamo 3-godšnju garanciju.

 

 

Čišćenje mlazom pare tlakom od 4,5 bar

Sa profesionalnim tlakom pare od 4,5 bara sigurno i učinkovito se čiste osjetljivi dijelovi. Radi većeg udjela vode u pari kod 4,5 bara, otvrdnute masti i ulja mogu se lako rastopiti i očistiti. Za jednostavnu obradu postoji Elmasteam 4.5 basic parni čistač sa fiksnom sapnicom ili sa fleksibilnom radnom ručicom (sa 1,3 m crijeva).

Radi velike snage grijača Elmasteam uređaja para je dostupna kroz duže vrijeme. Odabrani i ispitani materijali osiguravaju dugovječnost parnog kotla. Sofisticirana izvedba s 2 komore razdvaja sistem vođenja vode od električnog dijela čime se povećava kvaliteta i pouzdanost uređaja.

Tijekom razvoja, pažnja je bila posvećena ne samo kvaliteti, već prije svega sigurnosti korisnika, što je potvrđeno TÜV tipskim testom prema DIN EN 61010-1.

Radi toga na naš kvalitetni proizvod Elmasteam 4.5 basic (HP) odobravamo 3-godšnju garanciju.

 

 

VIDEO

 

Otkrijte sve mogućnosti Elmasteam 4.5 basic

 

 

 

ZNAČAJKE

 

 

Simbol   Naziv i opis simbola


csm Icon Feature 4 5 bar 40c2e31196

 
  Tlak pare 4,5 bara
   Profesionalni tlak 4,5 bar uz dugo raspolaganje parom.

 

csm Icon Feature Handstueck 4a6e836692

 

  Radna ručica sa sapnicom
 
R
adni komad za čišćenje možete držati pincetom i efikasno očistiti uz pomoć fleksibilne radne ručice.

 

csm Icon Feature FesteDuese 3ced5d0d0d

 

  Čvrsta sapnica
  Radne komade možete držati sa dvije ruke – idealno kod većih komada za čišćenje.

csm Icon Feature Nassdampf b496da225e

   Mokra para
 
  Para sa povećanim udjelom vode.

Warranty

  Garancija
  
Za uređaje ove serije Elma produžava garantni period sa 2 na 3 godine.

 

DETALJI

 

Mjere   Elmasteam 4.5 basic  Elmasteam 4.5 basic HP
 Radni tlak 4,5  4,5
 Volumen tlačne posude (l) 4,0 4,0
 Max. Volumen punjenja (l) 3,3  3,3
 Max. snaga (W)  2800  2800
 Temperatura pare u posudi (°C) 155  155
 Temperatura pare na sapnici (°C)  135  135
 Dimenzije ŠxVxD (mm)  250/320/420  290/320/420*
 Dužina čvrste sapnice (mm) 140  
 Težina (kg) 6,75 6,75

*dimenzije sa fleksibilnom radnom ručicom

 

DOWNLOAD

 

o Brošura Elmasteam 4.5 basic 1

o Brošura Elmasteam 4.5 basic 2

o Profil proizvoda Elmasteam 4.5 basic