Čišćenje mlazom pare tlakom od 4,5 bar

Sa profesionalnim tlakom pare od 4,5 bara sigurno i učinkovito se čiste osjetljivi dijelovi. Radi većeg udjela vode u pari kod 4,5 bara, otvrdnute masti i ulja mogu se lako rastopiti i očistiti. Za jednostavnu obradu postoji Elmasteam 4.5 basic parni čistač sa fiksnom sapnicom ili sa fleksibilnom radnom ručicom (sa 1,3 m crijeva).

Radi velike snage grijača Elmasteam uređaja para je dostupna kroz duže vrijeme. Odabrani i ispitani materijali osiguravaju dugovječnost parnog kotla. Sofisticirana izvedba s 2 komore razdvaja sistem vođenja vode od električnog dijela čime se povećava kvaliteta i pouzdanost uređaja.

Tijekom razvoja, pažnja je bila posvećena ne samo kvaliteti, već prije svega sigurnosti korisnika, što je potvrđeno TÜV tipskim testom prema DIN EN 61010-1.

Radi toga na naš kvalitetni proizvod Elmasteam 4.5 basic (HP) odobravamo 3-godšnju garanciju.

 

 

Čišćenje mlazom pare tlakom od 4,5 bar

Sa profesionalnim tlakom pare od 4,5 bara sigurno i učinkovito se čiste osjetljivi dijelovi. Radi većeg udjela vode u pari kod 4,5 bara, otvrdnute masti i ulja mogu se lako rastopiti i očistiti. Za jednostavnu obradu postoji Elmasteam 4.5 basic parni čistač sa fiksnom sapnicom ili sa fleksibilnom radnom ručicom (sa 1,3 m crijeva).

Radi velike snage grijača Elmasteam uređaja para je dostupna kroz duže vrijeme. Odabrani i ispitani materijali osiguravaju dugovječnost parnog kotla. Sofisticirana izvedba s 2 komore razdvaja sistem vođenja vode od električnog dijela čime se povećava kvaliteta i pouzdanost uređaja.

Tijekom razvoja, pažnja je bila posvećena ne samo kvaliteti, već prije svega sigurnosti korisnika, što je potvrđeno TÜV tipskim testom prema DIN EN 61010-1.

Radi toga na naš kvalitetni proizvod Elmasteam 4.5 basic (HP) odobravamo 3-godšnju garanciju.

 

 

VIDEO

 

Otkrijte sve mogućnosti Elmasteam 4.5 basic

 

 

 

ZNAČAJKE

 

 

Simbol   Naziv i opis simbola


15

 

Tlak pare 4,5 bara

 

16

 


Efikasno čišćenje

 

17

 


Lako za korištenje

8

 

Zaštita korisnika

 

DETALJI

 

Mjere   Elmasteam 4.5 basic  Elmasteam 4.5 basic HP
 Radni tlak 4,5  4,5
 Volumen tlačne posude (l) 4,0 4,0
 Max. Volumen punjenja (l) 3,3  3,3
 Max. snaga (W)  2800  2800
 Temperatura pare u posudi (°C) 155  155
 Temperatura pare na sapnici (°C)  135  135
 Dimenzije ŠxVxD (mm)  250/320/420  290/320/420*
 Dužina čvrste sapnice (mm) 140  
 Težina (kg) 6,75 6,75

*dimenzije sa fleksibilnom radnom ručicom

 

DOWNLOAD

 

o Brošura Elmasteam 4.5 basic 

o Profil proizvoda Elmasteam 4.5 basic