Snažno čišćenje parom u zdravstvu

Određene grupe instrumenata kao na primjer glodala, svrdla i HF-instrumenti kod standardnog procesa pripreme u uređajima za čišćenje i aparatima za dezunfekciju (RDG) često neće biti dovoljno očišćeni.*

S uređajem za čišćenje parom Elmasteam 8 med može se pred-čistiti instrumente i posebno tvrdokorna zaprljanja kao na primjer zapečeno tkivo na elektrokirurškim pincetama. Tako se dugo čuvaju vrijedni instrumenti.

Unutrašnjost instrumenata šupljeg tijela može se očistiti pomoću Luer-Lock konektora na radnoj ručici ili pomoću seta adaptera dostupnog kao dodatni pribor.

Učinkovitost sustava Elmasteam 8 med značajno je povećana zahvaljujući optimiziranom sustavu cijevi s većim poprečnim presjecima, inteligentnom upravljanju pumpom, optimiranoj geometriji grijanja, povećanoj snazi grijanja od 60%.

Inteligentna kontrola Elmasteam 8 med izračunava točno vrijeme za uklanjanje kamenca na temelju postavljene tvrdoće vode i intenziteta upotrebe. Uređaj prolazi korak po korak kroz proces kemijskog uklanjanja kamenca. S ovim integriranim programom skidanja kamenca kao i zaštitom od suhog rada grijača Elmasteam 8 je spreman za pouzdan i dug rad. Kod rada u jednoj smjeni Elma daje produženo vrijeme garancije od 3 godine.

  * U principu Elmasteam 8 med ne zamjenjuje dodatnu obradu u uređajima za sterilizaciju.
 ** Medicinski proizvod klase 1, prema EU smjernici 93/42/EWG.
     Molimo pridržavajte se važećih zakona u vašoj zemlji.

Snažno čišćenje parom u zdravstvu

Određene grupe instrumenata kao na primjer glodala, svrdla i HF-instrumenti kod standardnog procesa pripreme u uređajima za čišćenje i aparatima za dezunfekciju (RDG) često neće biti dovoljno očišćeni.*

S uređajem za čišćenje parom Elmasteam 8 med može se pred-čistiti instrumente i posebno tvrdokorna zaprljanja kao na primjer zapečeno tkivo na elektrokirurškim pincetama. Tako se dugo čuvaju vrijedni instrumenti.

Unutrašnjost instrumenata šupljeg tijela može se očistiti pomoću Luer-Lock konektora na radnoj ručici ili pomoću seta adaptera dostupnog kao dodatni pribor.

Učinkovitost sustava Elmasteam 8 med značajno je povećana zahvaljujući optimiziranom sustavu cijevi s većim poprečnim presjecima, inteligentnom upravljanju pumpom, optimiranoj geometriji grijanja, povećanoj snazi grijanja od 60%.

Inteligentna kontrola Elmasteam 8 med izračunava točno vrijeme za uklanjanje kamenca na temelju postavljene tvrdoće vode i intenziteta upotrebe. Uređaj prolazi korak po korak kroz proces kemijskog uklanjanja kamenca. S ovim integriranim programom skidanja kamenca kao i zaštitom od suhog rada grijača Elmasteam 8 je spreman za pouzdan i dug rad. Kod rada u jednoj smjeni Elma daje produženo vrijeme garancije od 3 godine.

  * U principu Elmasteam 8 med ne zamjenjuje dodatnu obradu u uređajima za sterilizaciju.
 ** Medicinski proizvod klase 1, prema EU smjernici 93/42/EWG.
     Molimo pridržavajte se važećih zakona u vašoj zemlji.

ZNAČAJKE

 

 Simbol  Naziv i opis simbola

 

15

 


Tlak pare 4-8 bara

16

 

Efikasno čišćenje

 

17

 


Lako za korištenje

 

18

 


Eko-mode

 

19

 


Program za uklanjanje kamenca

 

20

 


Jednostavno punjenje

 

14

 


Regulacija snage

 

csm Icon Paracelsus a6845a7eaf

 


MDR-usaglašenost

 

 

 

 

DETALJI

 

 Radni tlak (bar)  8,0
 Volumen tlačne posude (l)  5,0
 Max. Volumen punjenja (l)  3,8
 Max. snaga (W)  3120
 Temperatura pare u posudi (°C)  185
 Temperatura pare na sapnici (°C)  160
 Dimenzije ŠxVxD (mm)  285/350/520
 Težina (kg)  20,0
Registriran kao medicinski proizvod Klasa 1**

 

DOWNLOAD

 

o Brošura Elmasteam 8 med

o Profil proizvoda 8 med