Snažno čišćenje parom u zdravstvu

Određene grupe instrumenata kao na primjer glodala, svrdla i HF-instrumenti kod standardnog procesa pripreme u uređajima za čišćenje i aparatima za dezunfekciju (RDG) često neće biti dovoljno očišćeni.*

S uređajem za čišćenje parom Elmasteam 8 med može se pred-čistiti instrumente i posebno tvrdokorna zaprljanja kao na primjer zapečeno tkivo na elektrokirurškim pincetama. Tako se dugo čuvaju vrijedni instrumenti.

Unutrašnjost instrumenata šupljeg tijela može se očistiti pomoću Luer-Lock konektora na radnoj ručici ili pomoću seta adaptera dostupnog kao dodatni pribor.

Učinkovitost sustava Elmasteam 8 med značajno je povećana zahvaljujući optimiziranom sustavu cijevi s većim poprečnim presjecima, inteligentnom upravljanju pumpom, optimiranoj geometriji grijanja, povećanoj snazi grijanja od 60%.

Inteligentna kontrola Elmasteam 8 med izračunava točno vrijeme za uklanjanje kamenca na temelju postavljene tvrdoće vode i intenziteta upotrebe. Uređaj prolazi korak po korak kroz proces kemijskog uklanjanja kamenca. S ovim integriranim programom skidanja kamenca kao i zaštitom od suhog rada grijača Elmasteam 8 je spreman za pouzdan i dug rad. Kod rada u jednoj smjeni Elma daje produženo vrijeme garancije od 3 godine.

  * U principu Elmasteam 8 med ne zamjenjuje dodatnu obradu u uređajima za sterilizaciju.
 ** Medicinski proizvod klase 1, prema EU smjernici 93/42/EWG.
     Molimo pridržavajte se važećih zakona u vašoj zemlji.

Snažno čišćenje parom u zdravstvu

Određene grupe instrumenata kao na primjer glodala, svrdla i HF-instrumenti kod standardnog procesa pripreme u uređajima za čišćenje i aparatima za dezunfekciju (RDG) često neće biti dovoljno očišćeni.*

S uređajem za čišćenje parom Elmasteam 8 med može se pred-čistiti instrumente i posebno tvrdokorna zaprljanja kao na primjer zapečeno tkivo na elektrokirurškim pincetama. Tako se dugo čuvaju vrijedni instrumenti.

Unutrašnjost instrumenata šupljeg tijela može se očistiti pomoću Luer-Lock konektora na radnoj ručici ili pomoću seta adaptera dostupnog kao dodatni pribor.

Učinkovitost sustava Elmasteam 8 med značajno je povećana zahvaljujući optimiziranom sustavu cijevi s većim poprečnim presjecima, inteligentnom upravljanju pumpom, optimiranoj geometriji grijanja, povećanoj snazi grijanja od 60%.

Inteligentna kontrola Elmasteam 8 med izračunava točno vrijeme za uklanjanje kamenca na temelju postavljene tvrdoće vode i intenziteta upotrebe. Uređaj prolazi korak po korak kroz proces kemijskog uklanjanja kamenca. S ovim integriranim programom skidanja kamenca kao i zaštitom od suhog rada grijača Elmasteam 8 je spreman za pouzdan i dug rad. Kod rada u jednoj smjeni Elma daje produženo vrijeme garancije od 3 godine.

  * U principu Elmasteam 8 med ne zamjenjuje dodatnu obradu u uređajima za sterilizaciju.
 ** Medicinski proizvod klase 1, prema EU smjernici 93/42/EWG.
     Molimo pridržavajte se važećih zakona u vašoj zemlji.

ZNAČAJKE

 

 Simbol  Naziv i opis simbola

 

csm Icon Feature 4 8 bar 50ff7b4f74

 

  Tlak pare 4-8 bara
   Profesionalni tlak individualno podesiv između 4 i 8  bara.

 csm Icon Feature Handstueck 4a6e836692

 

  Radna ručica sa sapnicom
 
R
adni komad za čišćenje možete držati pincetom i efikasno očistiti uz pomoć fleksibilne radne ručice.

 

csm Icon Feature Leistungsregelung bar f36a7d8a5e

 

  Regulator snage
  
Individualno prilagodljivi raspon tlaka ("jako" i "slabo") za različite zadatke.

 

csm Icon Feature Druckluft c236ed17c4

 

  Komprimirani zrak
 
Koristi se za sušenje vlažnih dijelova prije čišćenja.

 

Warranty

 

  Garancija
  
Za uređaje ove serije Elma produžava garantni period sa 2 na 3 godine.

 

csm Icon Feature EcoMode 676e4b4970

 

  ECO-mode
  U ECO-modu uređaj se isključuje do 3 bara, što smanjuje troškove i utrošak energije.

 

 

 

 

DETALJI

 

 Radni tlak (bar)  8,0
 Volumen tlačne posude (l)  5,0
 Max. Volumen punjenja (l)  3,8
 Max. snaga (W)  3120
 Temperatura pare u posudi (°C)  185
 Temperatura pare na sapnici (°C)  160
 Dimenzije ŠxVxD (mm)  285/350/520
 Težina (kg)  20,0
Registriran kao medicinski proizvod Klasa 1**

 

DOWNLOAD

 

o Brošura Elmasteam 8 med

o Profil proizvoda 8 med