Čišćenje, ispiranje i sušenje - sve jednim uređajem

Kompaktni Elmasteam 8 basic parni čistači idealni su za blago i ekološki prihvatljivo pred i završno čišćenje s tlakom pare od 8 bara.

o izbornim modusom tlaka „Soft“ i „Strong“,

o individualna regulacija udjela vode u pari (suha ili mokra para) i

o snažna, konstantna snaga grijanja

Elmasteam 8 basic se također može koristiti i za zahtjevne zadatke čišćenja.

U individualno prilagodljivom Eco-Modusu uređaj se automatski spušta na pogonski tlak od 3 bar, tako da se štedi energiju i troškove uz ekološki prihvatljiv rad. Preko opcionalne funkcije zraka pod tlakom mogu se ispuhati i posušiti očišćeni dijelovi. Za veću sigurnost korisnika Elmasteam 8 basic uređaji za čišćenje parom raspolažu automatskim Lock-Modus-om.

Voda se jednostavno može puniti ručno kroz otvor za punjenje na vrhu jedinice ili po želji preko integrirane automatske pumpe. Redovito uklanjanje kamenca povećava sigurnost i vijek trajanja grijača. Preko integriranog Service-modusa može se jednostavno i programski upravljano pokrenuti program uklanjanja kamenca i tako se pomoću seta za ispranje mogu lako ukloniti naslage zaprljanja iz spremnika.

KVALITETA i SIGURNOST se kod Elme pišu velikim slovima. Koriste se samo opsežno testirane komponente i visokokvalitetni materijali. S toga je na naš kvalitetni proizvod Elmasteam 8 basic garancija cijele 3 godine.

 

Čišćenje, ispiranje i sušenje - sve jednim uređajem

Kompaktni Elmasteam 8 basic parni čistači idealni su za blago i ekološki prihvatljivo pred i završno čišćenje s tlakom pare od 8 bara.

o izbornim modusom tlaka „Soft“ i „Strong“,

o individualna regulacija udjela vode u pari (suha ili mokra para) i

o snažna, konstantna snaga grijanja

Elmasteam 8 basic se također može koristiti i za zahtjevne zadatke čišćenja.

U individualno prilagodljivom Eco-Modusu uređaj se automatski spušta na pogonski tlak od 3 bar, tako da se štedi energiju i troškove uz ekološki prihvatljiv rad. Preko opcionalne funkcije zraka pod tlakom mogu se ispuhati i posušiti očišćeni dijelovi. Za veću sigurnost korisnika Elmasteam 8 basic uređaji za čišćenje parom raspolažu automatskim Lock-Modus-om.

Voda se jednostavno može puniti ručno kroz otvor za punjenje na vrhu jedinice ili po želji preko integrirane automatske pumpe. Redovito uklanjanje kamenca povećava sigurnost i vijek trajanja grijača. Preko integriranog Service-modusa može se jednostavno i programski upravljano pokrenuti program uklanjanja kamenca i tako se pomoću seta za ispranje mogu lako ukloniti naslage zaprljanja iz spremnika.

KVALITETA i SIGURNOST se kod Elme pišu velikim slovima. Koriste se samo opsežno testirane komponente i visokokvalitetni materijali. S toga je na naš kvalitetni proizvod Elmasteam 8 basic garancija cijele 3 godine.

 

ZNAČAJKE

 

 Simbol  Naziv i opis simbola

 

15

 


Tlak pare 4-8 bara

  

 

16

 


Efikasno čišćenje

 

17Lako za korištenje

 

8

 


Zaštita korisnika

 18

 


Eko-mode

 

19

 


Program za uklanjanje kamenca

 

20

 


Jednostavno punjenje

 

14

 


Regulacija snage

 

 

DETALJI

Radni tlak   8,0
 Volumen tlačne posude (l)  5,0
 Max. Volumen punjenja (l)  3,8
 Max. snaga (W)  3120
 Temperatura pare u posudi (°C)  185
 Temperatura pare na sapnici (°C)  160
Dimenzije ŠxVxD (mm)   285 / 350 / 520
 Težina (kg) 20,0

 

DOWNLOADS

 

o Brošura Elmasteam 8 basic

o Profil proizvoda Elmasteam 8 basic