Za svaku primjenu specifični držači radnih komada daju odlučujući doprinos perfektnim rezultatima obrade u DF seriji i pored optimalnog stezanja radnih komada omogućavaju brzo punjenje stroja i jednostavnu izmjenu šarži. OTEC je u proteklim godinama uspješno realizirao više od 100 individualnih držača radnih komada. Osim toga, sustav za hlađenje vodom u radnom spremniku čuva temperaturu granulata za poliranje na stalnoj niskoj razini. To značajno produžuje  vijek trajanja granulata i također, kod vrlo velikih brzina u procesu, osigurava jednakomjernost kvalitete obrade. 

 

o Apsolutna pouzdanost
    Dosljedna upotreba samo najkvalitetnijih materijala i komponenata osigurava
    nesmetani rad i dugi vijek trajanja.

o Visoka ekonomičnost
    Usporedivo niski troškovi nabave i visoki potencijal uštede u vremenima
    obrade potvrđuju seriji SCHLEPPFINISH izvanredan odnos cijene i učinka.

o Perfektni rezultati obrade
    Skidanje srha, brušenje ili poliranje do visokog sjaja u kvaliteti ručnog poliranja.

o Kratka procesna vremena
    Često je samo nekoliko minuta obrade dovoljno za perfektne površine.

 

Za svaku primjenu specifični držači radnih komada daju odlučujući doprinos perfektnim rezultatima obrade u DF seriji i pored optimalnog stezanja radnih komada omogućavaju brzo punjenje stroja i jednostavnu izmjenu šarži. OTEC je u proteklim godinama uspješno realizirao više od 100 individualnih držača radnih komada. Osim toga, sustav za hlađenje vodom u radnom spremniku čuva temperaturu granulata za poliranje na stalnoj niskoj razini. To značajno produžuje  vijek trajanja granulata i također, kod vrlo velikih brzina u procesu, osigurava jednakomjernost kvalitete obrade. 

 

o Apsolutna pouzdanost
    Dosljedna upotreba samo najkvalitetnijih materijala i komponenata osigurava
    nesmetani rad i dugi vijek trajanja.

o Visoka ekonomičnost
    Usporedivo niski troškovi nabave i visoki potencijal uštede u vremenima
    obrade potvrđuju seriji SCHLEPPFINISH izvanredan odnos cijene i učinka.

o Perfektni rezultati obrade
    Skidanje srha, brušenje ili poliranje do visokog sjaja u kvaliteti ručnog poliranja.

o Kratka procesna vremena
    Često je samo nekoliko minuta obrade dovoljno za perfektne površine.

 

VIDEO


OTEC DF 5 alatiOTEC DF 5

 

PRIMJERI

 

MODELI

 

 

 

 

 

 

serie df7 wet

 


SERIJA DF „WET“

“Schleppfinish” stroj za klizno brušenje i poliranje na primjer
zglobova koljena i kuka, tijela za bušenje, kućišta satova,
alata za duboko izvlačenje, klipova i dekorativnih radnih komada.


OSNOVNA OPREMA

o Radna posuda oslojena iznutra poliuretanom za manje istrošenje

o Vrlo kvalitetna i čvrsta obloga od čelika

o Strujno optimirana radna posuda

o Podizno vreteno s kugličnim navojnim pogonom za 90% radnog ciklusa

o Pokazivanje i izbor okomitog položaja radnog komada

o Brzina povlačenja kontinuirano podesiva preko pretvarača frekvencije

o Memoriranje 200 receptura

o Velika udaljenost između gornjeg ruba spremnika i držača
    za bolje punjenje stroja

o Uležištenje držača do 15 kg

o Backup receptura na MMC-karticu

 

 

 

 

serie df tools 3

 


SERIJA DF-3/4 HD

„Schleppfinish“ stroj za obradu radnih komada.


OSNOVNA OPREMA

o volumen punjenja radne posude 88 litara

o stabilan glavni okvir od zavarene čelične konstrukcije

o visoko vrijedna čelična oplata

o radni spremnik optimiran za strujanje medija

o podizno vreteno s kuglastim pogonom vijka

o pokazivanje i izbor okomitog položaja radnog komada

o memoriranje 200 receptura

o veći razmak između gornjeg ruba spremnika i držača
    za bolje punjenje držača radnih komada

o pojačano uležištenje za težine držača do15 kg

o backup receptura na vanjsku MMC-karticu

o dodatni pogon za neovisan broj okretaja držača i veće brzine

o automatska podizna vrata za brzu izmjenu radnih komada

 

 

DF 5 HD

 


SERIJA DF-5/6 HD

„Schleppfinish“ stroj za obradu radnih komada.


OSNOVNA OPREMA

o volumen punjenja radne posude 114 litara

o stabilan glavni okvir iz čelične zavarene konstrukcije

o visoko vrijedna čelična oplata

o radni spremnik optimiran za strujanje medija

o podizno vreteno s kuglastim pogonom vijka

o pokazivanje i izbor okomitog položaja radnog komada

o memoriranje 200 receptura

o veći razmak između gornjeg ruba posude i držača za bolje
   punjenje držača radnih komada

o 5 odnosno 6 naprava za stezanje za prihvat držača radnih komada

o pojačano uležištenje za za težine držača do15 kg

o backup receptura na MMC-karticu

o dodatni pogon za neovisan broj okretaja držača i veće brzine

o automatska podizna vrata za bržu izmjenu radnih komada

 

 

 

serie df 5330 wet

 
SERIJA DF-5/330 WET

“Schleppfinish” stroj za obradu velikih I teških radnih komada.
Više prostora kroz posebne držače radnih komada i puno više
snage čine DF-5/330 wet našim najvećim i najmoćnijim DF strojem.


OSNOVNA OPREMA

o volumen punjenja radne posude 250 litara

o za promjere držača do promjera do 330 mm i težine držača do 20 kg

o najveća dužina radnog komada 280 mm

o stabilan glavni okvir iz čelične zavarene konstrukcije

o visoko vrijedna čelična oplata

o radna posuda optimirana za strujanje medija

o pokazivanje i izbor okomitog položaja radnog komada

o memoriranje 200 receptura

o veliki razmak između gornjeg ruba posude i držača za bolje punjenje držača

o 5 naprava za stezanje za prihvat držača radnih komada

o backup receptura na MMC-karticu

o dodatni pogon za neovisni broj okretaja držača i veće brzine

 

SPECIJALNI STROJEVI

 

 

serie df3 s2

 


SERIJA DF3 S2

Sa 2-stupanjskim „Schleppfinish“ strojem DF-3 S2 OTEC predstavlja apsolutnu novost. Ovim strojem moguće je,
po prvi put, u jednom stezanju brusiti i polirati radne komade kao na primjer implantate i kućišta satova.
Sofisticiranom tehnologijom postiže se kvaliteta ručnog poliranja uz visoku procesnu sigurnost.
Od osnivanja tvrtke 1996. godine OTEC se bavi razvojem „Schleppfinish“ strojeva.
Kod ovog postupka su radni dijelovi stegnuti u držaču i provlače se kroz sredstvo za brušenje ili poliranje.
Da bi se postigla posebno učinkovita obrada, radni komad se okreće oko svoje osi i istovremeno se kreće
po planetarnoj orbiti. Kako bi se radni komad učinkovito obradio, često je potreban postupak u sva koraka.
Ovdje se radni komadi, na primjer, u 1. stupnju bruse i u 2. supnju suho poliraju. Tako se mogu postići
Ra-vrijednosti do 0,01 µm. Dosada su za ovaj proces bila potrebna dva stroja, na primjer jedan stroj
za mokro brušenje i jedan dalji stroj za suho poliranje uz odgovarajući trošak ponovnog stezanja radnih komada.
Novim DF-3 S2 je ovaj problem riješen Stroj ima 2 radne posude koje se mogu kombinirati bilo mokro/suho ili suho/ suho.
Preko Siemens zaslona osjetljivog na dodir mogu se postaviti različiti procesni parametri kao pojedinačno vrijeme obrade,
broj okretaja itd. Stroj se pomiče iz jednog stupnja obrade u drugi i time štedi ponovno zahtjevno stezanje radnih komada.

 

 

PRIBOR

 

DRŽAČI

Držači s vlastitom rotacijom
Kod ovih držača specijalno razvijenih za obradu alata omogućava se 
svakom radnom komadu dodatna vlastita rotacija za vrijeme obrade.
Ovim se postiže jednakomjerna kvaliteta obrade uz bitno kraća
procesna vremena. Također postiže vrlo dobro zaglađivanje
utora u alatima za rezanje.

 

Držač sa kosim uležištenjem
posebno za obradu čeonih površina i matrica za oblikovanje


Držač za brzu izmjenu
ovim sustavom se alati kao svrdla i glodala vrlo brzo mogu
zamijeniti uz pomoć poluge.

 

 

KOLICA

Kolica DF-Tools
Kolica s kotačićima za brzu izmjenu radnih posuda

 

POSEBNOSTI


Upravljanje dubinom uranjanja
Za kontrolu dubine uranjanja radnih komada u granulat. 2 svjetlosne
pregrade otkrivaju vrh radnih komada kada su oni uronjeni.
Upravljanje izračunava maksimalnu moguću dubinu uranjanja.
Prikaz dubine uranjanja radnih komada u radnu posudu kod
definiranog nivoa punjenje. Postavljanje dubine uranjanja radnih
komada za optimalnu kvalitetu procesa.


Mjesto za izmjenu prihvata
Mjesto za pohranu i izmjenu prihvata (isporučuje se u različitim veličinama).
Jednostavna montaža čahura za stezanje i radnih komada

 

Hauba
Hauba za spajanje na uređaj za odsisavanje


Vodeno hlađenje
Za smanjenje temperature granulata

 

USLUGA

PROVJERA UMJESTO OBEĆANJA

Zatražite dokaz o boljoj tehnologiji. Rado ćemo dokazati učinkovitost koju daje OTEC. Dobit ćete sveobuhvatne savjete s konceptom obrade posebno prilagođenog vašoj namjeni uključivo odabir pravih materijala za brušenje i poliranje. Nadalje, nudimo Vam besplatnu i neobvezujuću obradu Vaših uzoraka sa protokolom koji sadrži sve procesne parametre.

 

DOWNLOAD

 

DOWNLOAD

Flyer u PDF formatu za download na kompjuter. Za otvoriti dokumnet potreban je Adobe Reader.


adobe pdf icon

FLYER I
Serija DF


adobe pdf icon

FLYER II
Serija DF