Kod „Schleppfinish“ strojeva su radni komadi koje obrađujemo fiksirani u specijalnim napravama za stezanje. Oni se povlače velikom brzinom u kružnom gibanju kroz spremnik sa abrazivnim ili polirajućim granulama. Brzo kretanje stvara visoki kontaktni tlak između radnih komada i medija za obradu, čime se postiže optimalni rezultat obrade u najkraćem mogućem roku u obliku preciznog zaobljenja bridova, zaglađivanja ili visokog sjaja u kvaliteti ručnog poliranja. 

 

 Serie DF 5 kl

 serie df pharma 40 kl

SERIJA DF

Koncipiran sa do 10 držača radnih
komada za srednju do veliku
industrijsku proizvodnju.
> više

SERIJA DF PHARMA

Verzija od nehrđajućeg čelika s HD lakiranjem.
Prema smjernicama za površinsku obradu u
farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.
> više