Podizna rotacijska jedinica za rotaciju robe koja se čisti

o podizna rotacija

o vertikalna ili horizontalna rotacija

o rotirajuće košare

 

csm Anlage LiftRotation 1024x1024 8b3792e1ce
Rotacijski uređaj za podizanje
csm Anlage RotationDevice 1024x1024 ff1700e3bc
Horiznotalni uređaj za podizanje
csm Anlage Basket HRot 1024x1024 466e8a0fc2
Rotacijske košare