Servis PDF Ispis E-mail

SERVIS NAŠIM KUPCIMA je naša trajna zadaća kojoj posvećujemo veliki dio našeg vremena i osim održavanja isporučenih uređaja i opreme, te držanja na skladištu rezervnih dijelova i potrošnog materijala obuhvaća STALAN TEHNIČKI SUPORT KUPCIMA.                         
                               
Naši školovani zaposlenici su uvijek na raspolaganju našim Kupcima vezano za korištenje kod nas nabavljene opreme - tehnička unapređenja i prijenos novih saznanja iz područja primjene.
                 
Naše Kupce redovito obavještavamo o saznanjima do kojih su došli naši Principali i prenosimo im nova tehnička rješenja.                               
                               
Isto tako stojimo na raspolaganju našim Kupcima kod prelaska na izradu novih proizvoda - savjetujemo o mogućim primjenama kod nas nabavljene opreme.                                                             
Naši KUPCI nam se u svakom trenutku mogu obratiti svojim pitanjima. U koliko mi u tom trenutku neznamo odgovor - pribaviti ćemo ga u najkraćem roku od našeg Principala i prenjeti ga.  

 
Sito-MAS d.o.o.