Otec PDF Ispis E-mail

OTEC Sistemi za brušenje i poliranje

Perfektna površinska obrada. Zastupljeni u cijelom svijetu.

U svim strukama, gdje površine treba ekonomično obraditi kao skinuti srh, brusiti, gladiti ili polirati tvrtka OTEC je etablirana širom svijeta – bilo da se radi o industriji ili malim zanatskim pogonima..  
Know - how i proizvodi tvrtke OTEC su posebno traženi kada se traži precizan rezultat rada u kratkom vremenu.

Omogućavamo kupcu da skrati procese obrade u svojoj proizvodnji i time reducira proizvodne troškove.
 
Sito-MAS d.o.o.