Lampert - PUK U3 - novi uređaj veće snage PDF Ispis E-mail
PUK U3

Lampert - prvo ime u preciznom zavarivanju                                   

WIG impulsni uređaj za fino zavarivanje je koncipiran za univerzalnu primjenu u razvojnim radionama, dizajnerskim i proizvodnim pogonima.                                    

Inovativni i dokazani postupak zavarivanja PUK U3 uređaja omogućava precizno varenje i najfinije nanošenje metala na sve zavarljive metale i legure.                                    

Temeljem lokaliziranog i kratkog djelovanja energije, PUK U3 odgovara posebno za primjene kod kojih se, do sada, moglo uspješno zavarivati samo laserskim postupkom.                                    

PUK U3 prednosti:                                    

Elektrolučno zavarivanje s modeliranjem impulsa                                    
Kako bi se prednosti WIG impulsnog zavarivanja optimalno iskoristile, u standardnom modusu se pojedini impulsi kod PUK U3 tako modeliraju da se postižu optimalni rezultati sa većinom legura i posebnih metala.

HF pulsno zavarivanje
Visokofrekventno pulsno zavarivanje objedinjava više korisnih svojstava. Kod ovog postupka se već modelirani impulsi zavarivanja preklapaju visokofrekventnom oscilacijom od 5 kHz.
Na ovaj način se, s jedne strane svjetlosni luk stišće tako da se povećava pritisak luka, te se s druge strane značajno povećava kvaliteta zavarivanja, posebno kod visoko vodljivih materijala.

Područje mikro zavarivanja
Fino podešeni impulsi i vremena zavarivanja omogućavaju mikro varove na limovima od 0,10 mm i žicama od 0,25 mm.

Modus za utore
Pomoću visokofrekventnog pulsnog zavarivanja može se utjecati na oblik i pritisak električnog luka.

Otporno zavarivanje
Pomoću otpornog, odnosno kontaktnog zavarivanja, mogu se zavariti ili fiksirati žice i spojni elementi na mjestu dodira.

Programska memorija
Postoji mogućnost memoriranja individualnih parametara zavarivanja prema željama operatera, kako bi oni bili na raspolaganju u svakom trenutku.

Upravljanje brzinom rada
Brzina zavarivanja se automatski prilagođava tempu zavarivača i kod toga se pred-strujanje zaštitnog plina automatski podešava.

Funkcija podsjećanja
Uređaj automatski memorira parametre tri zadnja zavarivanja. Pozvati ih možete pritiskom na gumb.

Nožna sklopka
Alternativno automatskom izazivanju luka radnom ručicom, možete ga inicirati nožnom sklopkom.

Pogledajte prospekt

Zatražite više informacije preko obrasca za kontakt.

 
Sito-MAS d.o.o.