Novi PUK 04 (inovacija) PDF Ispis E-mail

Lampert

PUK04

NOVI uređaj za mikrozavarivanje PUK 04

Za 10-godišnji jubilej PUK-uređaja za mikrozavarivanje Lampert predstavlja novu PUK generaciju:

PUK 04 !

PUK 04 je kompletno novo razvijeni uređaj za mikrozavarivanje koji se iskazuje novim funkcijama, tehničkim poboljšanjima i modernim intuitivnim konceptom posluživanja.
Upravo ovaj novi koncept posluživanja je posebnost: pojednostavljuje optimalno podešavanje parametara zavarivanja. Kod toga je osnovna ideja: vođenje operatera ka što bržem i jednosavnijem postizanju željenih rezultata zavarivanja.
Posluživanje je ekstremno jednostavno. Potrebno je pritisnuti samo dva tastera, odnosno potrebno je:

" izabrati metal - izabrati situaciju - zavariti"

Na modernom ekranu, osjetljivom na dodir, birate prvo metal kao "zlato" ,"srebro", "platina" itd. Nakon toga izabirete situaciju zavarivanja odnosno geometriju kao "tanki lim", "zavarivanje u kutu", ili "nanošenje žice za zavarivanje" itd.
Pomoću ovih prethodnih podešenja su predizabrane različite krivulje zavarivanja, tijek energije, te eventualno visokofrekventno preklapanje impulsa i pokazuju se preporučena podešenja za snagu i vrijeme zavarivanja.
Displej pokazuje, pored predpodešenja za izabranu primjenu, preporučeno područje vremena i snage koje operater može, po potrebi, naknadno regulirati.
Vizualizacija u boji preporučenog područja podešavanja spriječava loše rezultate zavarivanja do kojih može doći nepovoljnim podešavanjem uređaja.
Ako ima još otvorenih pitanja, može se za svaki programski simbol pozvati prozor pomoći u kom je simbol pobliže razjašnjen.
Vlastita podešenja uređaja i individualni parametri mogu se, naravno u svako vrijeme, memorirati pod izabranim imenom.
Lampert je mislio i na eksperte u zavarivanju. Za iskusne zavarivače, koji žele eksperimentirati sa različitim krivuljama energije (modulacijama impulsa) uveden je ekspertni modus. U ovoj dodanoj ravni posluživanja može se birati između različitih krivulja energije i memorirati ih zajedno sa indidvidualnim podešenjima za snagu i vrijeme.
Pored ekspertnog modusa mogu se pozvati dalje razine podešavanja.
U vlastitoj razini podešavanja upravljate memoriranim programima - možete ih pozvati i mijenjati.
U zadnjoj ravni se pokazuje meni za podešavanje. Ovdje se mogu mijenjati osnovna podešenja, odnosno pozvati test uređaja.

Tehnika:

Novi koncept posluživanja omogućio je razvoju tvrtke Lampert da ugradi sveobuhvatni Knowhow u pogledu optimalne postave uređaja, bez da time opterećuje operatera na ovom uređaju.
To je omogućilo memoriranje optimiranih krivulja zavarivanja za pojedine metale i situacije, kao i razdiobu energije u svakom ciklusu zavarivanja.
Tri vremenske faze svakog impulsa zavarivanja,

  • faza starta u kojoj se proizvodi svjetlosni luk
  • faza zavarivanja u kojoj se metal optimalno topi
  • faza hlađenja u kojoj se metal hladi, po mogućnosti bez riseva, u finim kristalima

pomoću kojih se, metalu prilagođena razdioba energije i ciljano preklapanje frekvenci (pulsiranje) optimalno regulira.

Poboljšanja:

PUK 3 uređaji za fino zavarivanje su se iskazali izvanrednom kvalitetom zavarivanja. Unatoč tome, razvoju kod Lamperta je uspjelo, još jedan put poboljšati performanse zavarivanja. Novi koncept posluživanja omogućava još veće približavanje pojedinim situacijama kod zavarivanja. Osim toga primjenjena su različita poboljšanja detalja modulacije i tehničkih komponenti:

  • Uvedeno je automatsko podešavanje energije paljenja. Ona brine za apsolutno jednakomjerno ponašanje i cijelom području snage.
  • Novom radnom ručicom visoke brzine mogu se postići ekstremno kratka vremena zavarivanja od 0,5 milisekundi - najmanje, ali ipak stabilne, zavarene točke promjera od Ø 0,2 mm.
  • Ekstremno kratka vremena zavarivanja, kod jednovremeno visoke energije, omogućavaju zavarivanje sa minimalnim razvojem topline.
  • Automatsko smanjenje struje zavarivanja sa jednovremenim naknadnim pulsiranjem u fazi očvršćenja u ciklusu zavarivanja pomaže smanjenju risova i skupljanja kod hlađenja.
  • Iz PUK 3s poznati efekt visokofrekventnog pulsiranja je dalje poboljšan, odnosno pojačan. Kod PUK 04 povećana amplituda impulsa djeluje na jači učin pritiska svjetlosnog luka, tj. energije zavarivanja. Tako se energija zavarivanja još jače koncentrira na točku i poboljšava zavarivanje u nišama i kutevima.
 
Sito-MAS d.o.o.