Ljevanje vakuum-zrak PDF Ispis E-mail
Funkcionalni princip INDUTHERM uređaja za ljevanje vakuum - tlak                   

INDUTHERM uređaji su izrađeni za topljenje i ljevanje plemenitih metala sa visokim talištem. Ovisno o modelu moguće je topljenje i nehrđajućih čelika. Samo po sebi se razumije da se mogu obrađivati i legure metala sa niskim talištem, kao na primjer aluminij.  

Temeljni princip INDUTHERM uređaja za ljevanje vakuum - tlak:      
Nakon punjenja materijala za ljevanje zatvara se poklopac i započinje proces zagrijavanja. Ovo može uslijediti manuelnim predizborom temperature ili programski, ovisno o modelu. Materijal se topi u atmosferi zaštitnog plina, da bi se spriječilo stvaranje šupljina i oksidaciju. Postupak taljenja se može promatrati kroz za to namijenjen prozor.                
                   
detail_klappe.jpg          

                        
Lonac za topljenje leži centralno u gornjem dijelu zabrtvljenog aluminijskog kućišta, u jezgri indukcijskog namotaja. 

einfuellen.jpgdeckel_offen.jpgschmelzen_1.jpg

     Ispod njega se u donji dio aluminijskog kućišta (komora za kivetu) postavlja kiveta sa oblicima za ljevanje.
Komora kivete se zakreće i postavlja pod lonac. Za ljevanje se lonac stavlja pod tlak, kiveta pod vakuum.
Tekući metal će tako biti tlačen i u najsitnije grane oblika za ljevanje. Vakuum sprječava ulaz zraka i poroznost.

einsetzen_kuevette200.jpg

Po tom se otvara komora kivete i ona može biti izvađena. Većina uređaja je opremljena liftom za kivetu, koji ju podiže. Vađenje kivete je time bitno olakšano.
                   
                   
                   
                   
          


        
                   
Dalje mogućnosti primjene:
  • legiranje
  • granuliranje: sa dodatnom posudom za granuliranje
  • ljevanje šipki: umjesto kivete se ovdje stavlja oblik za šipke
  • sinterovanje: pomoću seta za proširenje mogu svi uređaji za ljevanje vakuum-tlak biti korišteni za sinterovanje

 castsoft200.jpg
Castsoft_Logo_kl.gif

U kombinaciji sa softwerom za ljevanje Cast Soft 2000 je moguće upravljanje putem PC-a i spremanje podataka na PC.
 
Sito-MAS d.o.o.