Indutherm - produženo jamstvo PDF Ispis E-mail

Originalni Indutherm potrošni materijal: kvaliteta se isplati                            


Temeljem dokumentiranih rezultata ljevanja, prilikom savjetodavnih razgovora s našim kupcima, ustanovili smo:                                    

Glavni razlog za nezadovoljavajuće rezultate ljevanja nisu posluživanje ili krivi postupak sa određenim legurama, već neodgovarajući manje vrijedan ili istrošen potrošni materijal.idutherm-garancija

Za pretpostaviti je da mnogi korisnici nisu upoznati sa razlikama u kvaliteti lonaca, šipki za zatvaranje, brtvi, masa za kalupiranje itd.                                    

Naglasak kod naših originalnih potrošnih materijala je, iz dobrih razloga, najveći kvalitet.                                    

To nas košta par € više, ali se investicija isplati kroz: duži vijek trajanja potrošnog materijala i strojeva, bolje rezultate ljevanja i manje naknadne obrade.                                    

Za Vašu sigirnost: originalni Indutherm potrošni materijal nosi numerirani hologram kvalitete.                                    

Molimo da u buduće, kod Vaše kupnje, pazite na znak Indutherm na dijelu ili pakiranju. Isplati se u svakom slučaju radi boljih rezultata i dužeg trajanja.                                    

Kod toga imajte u vidu: kod upotrebe isključivo  Indutherm originalnog potrošnog materijala dobijate besplatno produženje garantnog roka za dvije godine.   idutherm-garancija2                                 

Ponavljamo argumente:

 1. Gušći grafit osigurava duži životni vijek lonca i štapa za zatvaranje
 2. Veća kvaliteta odljevaka
  • manje onečišćenja kao što je olovo itd.
  • manje grafita u odljevku
  • manja plinska poroznost, pa time niži troškovi dalje obrade i manji gubitak materijala
 3. Manje stresa za uređaj za ljevanje
  • naš lonac ima niži električni otpor pa radi toga manje stresa i duži životni vijek  za induktor, C-batm trafo i generator
  • manja potrošnja struje pa time manji troškovi
 4. Garancija
  • dvije godine besplatnog produženja garancije kod upotrebe isključivo originalnog Indutherm potrošnog materijala - kod ove produžene garancije će defektni dijelovi biti besplatno zamijenjeni - samo troškovi slanja padaju na teret Kupca.
 
Sito-MAS d.o.o.