Elma Clean 10 (EC 10) PDF Ispis E-mail
Alkalni koncentrat za čišćenje.
Univerzalni čistač.

Opis
Odgovara za temeljito ultrazvučno čišćenje laboratorijskih, medicinskih, zubarskih instrumenata i predmeta iz čelika, stakla, plastike i keramike. Također i za čišćenje kruna, žlica za otiske iz nehrđajućeg čelika.
Odstranjuje: krv, pljuvačku, proteine, bjelančevine i ostatke kosti kao i masti, ulja, paste za poliranje i brušenje.
Ne odgovara za: aluminij, cink odnosno legure lakih metala i plastike sklone pucanju kao na pr. ABS i PC.

Primjena i doziranje
Doziranje ultrazvučne kupke kao i kupke za uranjanje: 5% u vodi, kod jakih onečišćenja po potrebi dozirati više.
Idealno temperaturno područje: 50 - 80˚C.
Svježe bjelančevine i krv čistiti hladno, jer inače koagulacija otežava čišćenje.
Vrijeme čišćenja: ultrazvučno: 4 - 10 minuta. Kupka za uranjanje bez ultrazvuka 15 do 30 minuta.
Nakon čišćenja isprati tekućom vodom.

Napomene za opasnosti i sigurnosne mjere
elma clean 10 (EC 10) je prema GefStoffV / EG-smjernicama i Schweizer ChemV stupnjevan kao nagrizajuć (C, R34). Molimo obratite pažnju na napomene u sigurnosnom listu i pažljivo rukujte kemikalijama za čišćenje.

Fizikalno kemijske karakteristike
Gustoća: 1045 g/l, pH (koncentrat): 12 – 12,5. Sadržane materije prema dodatku VII, A EG-DetergenzienVO 684/2004: <5% neanionskih tenzida, <5% fosfata, <5% NTA.

Zbrinjavanje kupke za čišćenje
Sadržani tenzidi su prema dodatku III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biološki razgradivi.
Kupka za čišćenje može nakon neutralizacije, odgovarajuće mjesnim propisima pH granicama biti ispuštena u kanalizaciju, u koliko dovedene nečistoće to dozvoljavaju. Preporuka za neutralizaciju: octena ili limunska kiselina, ali ne solna ili sumporna kiselina.
Ključ za otpad: 20 01 29* Sredstva za čišćenje koja sadrže opasne tvari.

Skladištenje i transport
Do 5 godina samo u originalno zatvorenim posudama iznad 5°C.
Ne skladištiti zajedno sa kiselinama.
Proizvod je opasan teret (Klasse 8, UN 1824) prema GGV za sve vrste transporta.
 
Sito-MAS d.o.o.